Środki nakładane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki nakładane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ - wykład - strona 1 Środki nakładane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ - wykład - strona 2

Fragment notatki:

ŚRODKI NIE POLEGAJĄCE NA UŻYCIU SIŁY A NAKŁADANE PRZEZ RADĘ
BEZPIECZEŃSTWA ONZ NA PODSTAWIE ART. 41 KARTY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH.
Cechą systemu prawa międzynarodowego jest brak organu wykonawczego, który
byłby wyposażony w kompetencje egzekwowania przestrzegania prawa wobec
wszystkich podmiotów prawa międzynarodowego. Po I i II wojnie światowej zadanie
utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego stało się priorytetem dla
społeczności międzynarodowej. Skoncentrowano się więc na utworzeniu organu, który
zapewniałby skuteczność jednej wybranej normie prawa międzynarodowego -
zakazowi użycia siły i groźby użycia siły.
Na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych utworzono Radę Bezpieczeństwa,
której powierzono „pierwotną i główną” odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i
bezpieczeństwa. RB działa w tym zakresie na podstawie rozdziału VII KNZ.
Art. 39 Karty Narodów Zjednoczonych
Rada Bezpieczeństwa powinna stwierdzić istnienie wszelkiej okoliczności, zagrażającej pokojowi, zakłócenia pokoju albo aktu agresji, i udzielić zaleceń lub postanowić, jakie środki należy przedsięwziąć zgodnie z artykułami 41 i 42, żeby utrzymać albo przywrócić międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo.
Decyzje RB na podstawie rozdziału VII podejmowane są większością 9 głosów, w
tym za zgodą wszystkich pięciu stałych członków tj. USA, Rosji, Francji, Wlk. Brytanii i
Chin. Wstrzymanie się od głosu lub nieobecność stałego członka podczas głosowania nie
są uważane za weto - decyzja może zostać podjęta.
Decyzje podejmowane przez RB we wskazanych sytuacjach mają charakter wiążący w stosunku do państw członkowskich ONZ.
Po stwierdzeniu zagrożenia, zakłócenia (naruszenia) pokoju lub aktu agresji RB
władna jest zadecydować o zastosowaniu środków przymusu tzn. sankcji.
Na podstawie art. 41 stosowane są sankcje nie pociągające za sobą użycia siły zbrojnej.
Art. 41 Karty Narodów Zjednoczonych
„Rada Bezpieczeństwa jest władna uchwalić, jakie zarządzenia, nie pociągające za sobą użycia siły
zbrojnej, powinny być zastosowane, żeby zapewnić skuteczność jej decyzjom, oraz może zwrócić się
do członków Narodów Zjednoczonych z żądaniem zastosowania takich zarządzeń. Mogą one polegać
[przykładowo] na:
- zupełnym lub częściowym przerwaniu stosunków gospodarczych i środków komunikacyjnych,
kolejowych, morskich, powietrznych, pocztowych, telegraficznych, radiowych i innych, oraz na - zerwaniu stosunków dyplomatycznych”.
W praktyce RB ONZ ustanawia także, za zgodą zainteresowanego państwa,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz