Organizacja Narodów Zjednoczonych - główne organy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja Narodów Zjednoczonych - główne organy - strona 1

Fragment notatki:

S y s t e m   N a r o d ó w   Z j e d n o c z o n y c h      G Ł Ó W N E      O R G A N Y     O R G A N I Z A C J I      N A R O D Ó W      Z J E D N O C Z O N Y C H  MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ  SPRAWIEDLIWOŚCI  ZGROMADZENIE  OGÓLNE   RADA GOSPODARCZA  I SPOŁECZNA  SEKRETARIAT   RADA  POWIERNICZA   OSG   Biuro Sekretarza Generalnego  OIOS   Biuro Nadzoru Wewnętrznego  OLA   Biuro Spraw Prawnych  DPA   Departament Spraw Politycznych  DDA   Departament ds. Rozbrojenia  DPKO   Departament ds. Operacji Pokojowych  OCHA   Biuro ds. Koordynacji Pomocy  Humanitarnej  DESA   Departament Spraw Gospodarczych i  Społecznych  DGACM   Departament ds. Spraw  Zgromadzenia Ogólnego  i Obsługi Konferencji  DPI   Departament Informacji Publicznej   DM   Departament Zarządzania  i Administracji  OIP   Biuro ds. Iraku  UNSECOORD   Biuro Koordynatora  Służby Bezpieczeństwa  Narodów Zjednoczonych  OHRLLS   Biuro Wysokiego Przedstawiciela  ds. Krajów Słabo Rozwiniętych,  Krajów Rozwijających się  Pozbawionych Dostępu do Morza  i Krajów Rozwijających się  Położonych na Małych Wyspach  ODC  Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości  UNOG   Biuro Organizacji Narodów  Zjednoczonych w Genewie  UNOV   Biuro Organizacji Narodów  Zjednoczonych w Wiedniu  UNON  Biuro Organizacji Narodów  Zjednoczonych w Nairobi  AGENCJE WYSPECJALIZOWANE*   ILO   Międzynarodowa Organizacja Pracy  FAO  Organizacja Narodów Zjednoczonych  ds. Wyżywienia i Rolnictwa  UNESCO  Organizacja Narodów Zjednoczonych  ds. Oświaty, Nauki i Kultury  WHO  Światowa Organizacja Zdrowia      GRUPA BANKU ŚWIATOWEGO                            IMF  Międzynarodowy Fundusz Walutowy  ICAO  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa  Cywilnego  IMO  Międzynarodowa Organizacja Morska  ITU  Międzynarodowy Związek  Telekomunikacyjny  UPU  Powszechny Związek Pocztowy  WMO  Światowa Organizacja Meteorologiczna   WIPO  Światowa Organizacja  Własności Intelektualnej  IFAD  Międzynarodowy Fundusz  Rozwoju Rolnictwa  UNIDO   Organizacja Narodów Zjednoczonych  ds. Rozwoju Przemysłowego   IBRD   Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju   IDA   Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju    IFC   Międzynarodowa Korporacja Finansowa    MIGA   Wielostronna Agencja Gwarancji   inwestycyjnych   ICSID   Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania   Sporów Inwestycyjnych   KOMISJE FUNKCJONALNE    Komisja Rozwoju Społecznego  Komisja Praw Człowieka  Komisja ds. Środków Odurzających  Komisja ds. Zapobiegania Przestępczości  i Wymiaru Sprawiedliwości Sądownictwa Karnego  Komisja Nauki i Technologii dla Rozwoju  Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju 

(…)

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej Międzynarodowy Związek Krajów Rozwijających się
ds. Praw Człowieka Projektów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS Telekomunikacyjny Pozbawionych Dostępu do Morza
WTO (trade) UPU i Krajów Rozwijających się
Światowa Organizacja Handlu Powszechny Związek Pocztowy Położonych na Małych Wyspach
INSTYTUTY BADAWCZE I NAUKOWE
WMO ODC
WTO (tourism) Światowa Organizacja Meteorologiczna Biuro…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz