Organizacje międzyrządowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzyrządowe - wykład - strona 1 Organizacje międzyrządowe - wykład - strona 2 Organizacje międzyrządowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:


2 zajęcia - 22.02.2012 Organizacje międzyrządowe Integracyjne
Zasięg regionalny
Podstawowe fazy integracji
Wspólnoty Europejskie - UE
Wspólnota Karaibska
Nie mające charakteru integracyjnego
Różnią się sposobem działania, mają określone cele Organizacje koordynacyjne i ponadnarodowe - wraz z powstaniem Wspólnot Europejskich utworzone definicje. Cechy decydujące o ponadnarodowości.
Geneza i ewolucja Etapy ewolucji:
XIXw. (1815r. - I wojna światowa)
Okres międzywojenny
Okres zimnej wojny
Okres po zimnej wojnie
Przyczyny powstania organizacji międzynarodowych: rozszerzanie funkcji państwa
rozwój infrastruktury, szlaków międzynarodowych
XIXw. - 37
Centralna Komisja Żeglugi na Renie - 1815
Powszechny Związek Pocztowy - 1874
Międzynarodowe Biuro Miar i Wag - 1878
Międzynarodowa Unia Telegraficzna - 1865 (od 1932r. - Telekomunikacyjna)
Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna - 1878 (pozarządowa, od międzyrządowa - 1950r. - Światowa Organizacja Meteorologiczna)
Międzynarodowe Biuro ds. Własności intelektualnej - 1893 (paryska konwencja o ochronie własności przemysłowej - 1883, berneńska konwencja o ochronie własności literackiej i artystycznej - 1886), od 1967 - Światowa Organizacja ds. Własności Intelektualnej
Międzynarodowe Biuro Zdrowia Publicznego - 1903
Międzynarodowe Biuro Sanitarne - 1902, w Stanach Zjednoczonych, I organizacja dot. zdrowia (od 1923 - Panamerykańskie Biuro Sanitarne)
Międzynarodowy Instytut Rolniczy - 1905
Pierwsze organizacje tworzyły się w sposób funkcjonalny. Najpierw odbywały się konferencje, np. w 1851r. 12 konferencji się odbyło, ws. zdrowia, później wykształciła się organizacja. Mówiono głównie o zapobieganiu zarazy cholery, ospy etc. Okres międzywojenny - 48
Liga Narodów - 1919
Międzynarodowa Organizacja Pracy - 1919
Organizacje handlowe (cukier, herbata, cyna)
Organizacje transportowe, komunikacyjne
Kiepski czas na tworzenie organizacji, głównie organizacje handlowe, transportowe
Najważniejszy moment: powstanie Ligi Narodów, na podstawie paktu który wszedł w życie w 1920. Nowy typ organizacji międzynarodowej: 1 organizacja wszechstronna, kompetencje: wszystkie kwestie polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne, również prawa człowieka. 1 organizacja wkraczająca w politykę - utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, inne się tym nie zajmowały. Stworzono system zbiorowego bezpieczeństwa.
Zimna wojna

(…)

… - dekolonizacja
Organizacje regionalne Zachodu:
Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC) - 1948
Rada Nordycka - 1952 (parlamenty), 1971 (ministrowie)
Wspólnoty Europejskie
EWWiS - 1951
EWG - 1957
Euratom - 1957
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) - 1960
Organizacja integracyjna, inna niż wspólnoty europejskie - nie miała być organizacją ponadnarodową
Stworzona przez Wielką Brytanię, która była przeciwko jednoczeniu się w sposób ponadnarodowy
Charakter koordynacyjny
Traktat Północnoatlantycki - 1949, początek powstawania NATO (do 1952)
Organizacja Paktu Centralnego (CENTO) - 1955 - 1979 (Irak, Turcja, Iran, Pakistan, WB)
Organizacja Państw Azji Południowo-Wschodniej (SEATO) - 1954-1977
Ameryka:
Organizacja Państw Amerykańskich - 1948
Organizacja Państw Środkowoamerykańskich - 1951, od 1960…
… wojnie
1949: 100
1951: 123
1978: 289
1985: 378
1999: 251
2010: 262
Organizacje powszechne: lata 40
NZ (ONZ) - 1945
IMF, IBRD, ICAO - 1944
FAO, UNESCO - System narodów zjednoczonych Główne organy ONZ: - Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
- Rada Bezpieczeństwa
- Zgromadzenie Ogólne
- Rada Gospodarcza i Społeczna
- Rada Powiernicza
- Sekretariat
Jest to system o charakterze zdecentralizowanym (organy wyspecjalizowane).
Międzynarodowa Organizacja Pracy, UNESCO, Światowa Organizacja Zdrowia
Tendencje po II wojnie światowej: proces uniwersalizacji organizacji, tworzenie się organizacji nowych
regionalne organizacje o szerokich kompetencjach, np. Rada Nordycka, ASEAN
regionalne, obejmujące także kwestie bezpieczeństwa: Organizacja Państw Amerykańskich, Liga Państw Arabskich
organizacje obejmujące energię atomową…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz