Kontrola eksportu towarów strategicznych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola eksportu towarów strategicznych- opracowanie - strona 1 Kontrola eksportu towarów strategicznych- opracowanie - strona 2 Kontrola eksportu towarów strategicznych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kontrola eksportu towarów strategicznych
Obecnie mamy wysoki stopień swobody wymiany, coraz mniej ograniczeń, co wynika m.in. z postępującej globalizacji. Rolnictwo i WPR w UE są kontrolowane, ale w skali globalnej kontrola jest mniejsza. Strategiczne znaczenie niektórych towarów sprawia jednak, że w ich przepływ wkrada się polityka i ograniczenia.
Towary strategiczne to towary i technologie, które mogą być użyte zarówno w celach cywilnych i wojskowych(towary podwójnego zastosowania) oraz uzbrojenie. Obrót nimi może stanowić zagrożenie dla pokoju, bezpieczeństwa, przestrzegania praw człowieka i podstawowych swobód obywatelskich.
Współczesne reżimy nieproliferacyjne towarów strategicznych:
WA - Porozumienie Wassenaar(cywilne i uzbrojenie, ale tylko konwencjonalne)
Pozostałe reżimy dot. WMD:
AG - Grupa Australijska(broń chemiczna)
ZC i NSG(broń atomowa)
MTCR(nie zajmują się samą bronią, ale technologią jej użycia i przenoszenia)
CoCom(The Coordinating Committee for Multilateral Export Controls) 27.11.1949 - 31.03.1994 Powstał z inicjatywy USA, które wcześniej przyjęły u siebie ustawę kontrolną z ograniczeniem(a w niektórych przypadkach zakazem) eksportu do państw socjalistycznych(export control act). Członkami było 17 państw zachodnich(NATO bez Islandii, Australia i Japonia). Miał charakter zamknięty(bez możliwości dołączania nowych członków. USA tylko raz rozszerzyły w latach 80tych i to na zasadzie przystąpienia wymuszonego - Hiszpanii postawiono ultimatum - USA zainwestuje tam, jeśli państwo dołączy do CoComu), tajny(bo nie stworzony w oparciu o publiczną umowę, nie był formalną om. Umowa nie została upubliczniona i nie była przedmiotem dyskusji parlamentu w żadnym z państw. Działał na zasadzie gentleman agreement). Siedziba mieściła się w Paryżu(akredytowani dyplomaci państw spotykali się tam wraz z ekspertami wybranych dziedzin). Początkowo spotkania odbywały się co 4 lata, później coraz częściej. Decyzje podejmowano na zasadzie jednomyślności.
CoCom ustalił listy produktów objętych kontrolą:
1). Uzbrojenia(materiały, sprzęt wojskowy. Nie budziło to kontrowersji, bo była zimna wojna, gdzie nie uzbraja się przeciwnika przy ryzku wystąpienia konfliktu)
2). Energii atomowej(chodziło o pokojowe aspekty nuklearne - nowe technologie, techniki budowy elektrowni atomowych itp.)
3). Przemysłową:
ścisłego embarga(eksport wyłącznie w drodze wyjątku. Obejmowała 10 grup towarowych, np. wyposażenie dla elektrowni, chemikalia itp.)
kontroli ilościowej(eksport mógł być dokonywany do określonego limitu po przekroczeniu którego potrzebna była zgoda)
wymiany informacji i nadzoru(miała stworzyć system kontroli dostarczonych państwom socjalistycznym towarów - importer musiał pisemnie określić dalszy los produktów i godził się na kontrolę eksportera)


(…)

… - związany z pogorszeniem stosunków(kryzys berliński, powstanie ChRL). Wtedy CoCom był narzędziem polityki powstrzymywania.
2). 1965-79 - w połowie lat 60tych okazało się, że CoCom nie jest do końca skuteczny, bo ZSRR wysyłał satelity i ludzi w kosmos, a więc miał dostęp do technologii. Lista ograniczeń została zmniejszona x3, wprowadzono zasadę embarga ruchomego(listy, zwłaszcza przemysłowa, były często…
…, którym się sprzedaje. W rozporządzeniu tym zawarte są państwa objęte szczególną kontrolą:
Zakaz: Birma, Irak, Demokratyczna Republika Konga, Korea Północna, Liban, Liberia, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Uzbekistan, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zimbabwe
+ wszystkie państwa świata - miny przeciwpiechotne oraz dostawy dla „Usamy bin Ladena, członków organizacji Al Qaida, Talibów oraz innych osób fizycznych, grup, wspólnot…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz