Handel zagraniczny RP- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Handel zagraniczny RP- opracowanie - strona 1 Handel zagraniczny RP- opracowanie - strona 2 Handel zagraniczny RP- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Handel zagraniczny RP
Handel towarami po transformacji, a więc sprywatyzowaniu handlu zagranicznego. Obroty towarowe Polski możemy mierzyć na dwa sposoby:
1). Ujęcie rzeczowe(stosowane przez GUS na podst. analizy dokumentacji z fizycznym przemieszczeniem się towarów za granicą, liczone w ramach kursu bieżącego): eksport 87,9mld euro
import 100,8mld euro
deficyt 12,9mld euro
2). Ujęcie płatnicze(analizuje się przepływy w oparciu o dokumentację płatności za towary. NBP nie stosuje bieżącego kursu walutowego, tylko stosuje dla danych rocznych kwartalne kursy średnie):
eksport 93,2mld euro
import 97,1mld euro
deficyt 3,9mld euro
System informatyczny statystki handlu zagranicznego:
System EXTRASTAT(oparty na dokumentach SAD)
+
System INTRASTAT(oparty na deklaracjach INTRASTAT)
(stosowany w obrotach z UE, gdzie nie stosuje się dokumentów SAD tylko uproszczoną deklarację handlu)

System Obsługi Deklaracji CELINA(ministerstwo finansów)

GUS(publikacja danych)
Uwarunkowania handlu zagranicznego(polityka nie ma wpływu na pewne rzeczy, ale musi je sprawdzać, kontrolować):
Koniunktura na świecie(czy mamy do czynienia z kryzysem światowym, który ogranicza konsumpcję, a więc i import i eksport. W czasie prosperity państwa otwierają się na zagranicę. Dla Polski ważna jest syt. UE a przede wszystkim Niemiec, bo ¼ handlu jest z nimi powiązana)
Popyt wewnętrzny(jeżeli mamy niski popyt krajowy to polscy producenci mają ograniczoną możliwość zbytu w kraju i eksportują. Duży popyt z kolei ma wpływ na import(czasami może też zmniejszać eksport, ale niekoniecznie)
Kurs złotego(eksport jest korzystny, gdy waluta jest słaba. Jednocześnie powoduje to zmniejszenie importu. Ważna jest relacja najważniejszych walut(USD do Euro)
Zmiany cen światowych(do produktów importowanych i eksportowanych oraz ceny ropy i gazu, siarki i węgla. To co się dzieje na tych rynkach jest ważne, bo obroty Polski w skali światowej nie są duże)
Poziom inflacji(na ile zwiększają się ceny towarów dostępnych na rynku krajowym. Zmiany kursu są korzystne, ale wysoka inflacja nie)
Jednostkowe koszty pracy(wysokość pensji)
Inwestycje zagraniczne(obecność zagranicznych firm na rynku polskim rozwija gospodarkę, powoduje, że zmienia się jej struktura. KTN nie inwestują w przemysł, ale w usługi, centra konsumenta)
Porozumienia handlowe(umowy o preferencyjnym i wolnym handlu - dla Polski ważne tu było wejście do UE i EFTA)
Wymiana towarowa Polski w 2011 r.(pełny raport z poprzedniego roku pokazywany jest w czerwcu/lipcu):

(…)

… eksporcie mają: (1)wyroby przemysłu elektromaszynowego 40,5%, np. komputery, maszyny, pojazdy i ich części, statki, pociągi, łodzie. W 2011 r. ich eksport był jednak mniejszy niż w 2010 r.
(2)wyroby przemysłu chemicznego 13,8%, np. tworzywa sztuczne, leki, nawozy sztuczne, środki piorące i myjące.
(3)wyroby metalurgiczne 11,9%.
(4)artykuły rolno - spożywcze 11,1%, np. tytoń, alkohol.
6). Struktura towarowa importu: wg. danych procentowych za 2011 r. największy udział w polskim imporcie mają: (1)wyroby przemysłu elektromaszynowego 35%, np. telefony komórkowe, komputery)
(2)wyroby przemysłu chemicznego 17,5%, np. tworzywa sztuczne, leki, środki piorąco - myjące.
(3)produkty mineralne 13,6%, np. paliwa, oleje, rudy metali, sól, cement, ropa i gaz.
(4)wyroby metalurgiczne 10,9%.
7). Struktura towarowa salda…
…): w przypadku półproduktów i części zajmuje ponad 66% a w przypadku dóbr inwestycyjnych(sprzęt, maszyny do wyposażenia fabryk) zajmuje 15%.
9). Usługi w handlu zagranicznym Polski: ich udział wzrasta. Dochody z eksportu usług wyniosły 37mld USD a na import wydano ok. 30mld USD. Dużą część zarówno po stronie importu, jak i eksportu zajmuje turystyka.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz