Globalne problemy demograficzne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 658
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalne problemy demograficzne- opracowanie - strona 1 Globalne problemy demograficzne- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Globalne problemy demograficzne
Problemy demograficzne możemy rozpatrywać w znaczeniu negatywnym(jako zagrożenie, którego nie da się uniknąć) i znaczeniu pozytywnym(jako wyzwanie stojące przed kimś lub przed czymś, co wymaga działań).
Istota globalnych problemów: Przyczyną tych problemów jest rozwój gospodarczy, są one obiektywnym następstwem działalności człowieka. Mają zasięg globalny, są złożone - występują równocześnie i są powiązane ze sobą. Ich skutki to kryzysy(ekonomiczne, społeczne, polityczne) i upadek cywilizacji. Rozwiązaniem jest międzynarodowa, wielostronna współpraca państw i om, działania wielotorowe.
W latach 60-70tych pojawiła się refleksja na temat nowych problemów, np. imperializmu kulturowego itp. Wyrazem tej refleksji jest raport Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta Człowiek i Środowisko, przedstawiony w 1969 r. W raporcie tym nie używano pojęcia `problemy globalne', ale U Thant wskazał na 4 problemy wymagające działania: (1)wyścig zbrojeń, (2)środowisko, (3)luka rozwojowa, (4)eksplozja demograficzna.
Klub Rzymski
Powstał w 1968 r., początkowo jako nieformalna grupa osób. W 1973 r. przekształcona w NGO. W jego gronie są naukowcy, przemysłowcy, dziennikarze, byli politycy - to mała, elitarna grupa, łącznie ok. 100 osób. Klub Rzymski spełnia rolę grona monitorującego syt. i przestrzegającego przed powieleniem problemów. Jest dwóch współprezydentów, obecnie z Indii i Niemiec. Wydał 33 raporty nt. przyszłości ludzkości, m.in. Granice Wzrostu(1972), Ludzkość w punkcie zwrotnym(1974), O nowy ład międzynarodowy(1976), Koniec epoki marnotrawstwa(1978).
Istota problemów demograficznych:
Eksplozja demograficzna - gwałtowny choć nierównomierny przyrost ludności w skali globu w drugiej poł. XX w. Centralny problem globalny, bo wiąże się z problemami żywnościowymi, surowcowym, ekologicznym, migracjami, konfliktami politycznymi.
Niewłaściwa struktura wiekowa ludności - określana jest jako starzenie się społeczeństw, obserwowany w XXI w. W najmniejszym stopniu dot. społeczeństw Ameryki Łacińskiej i Afryki.
Eksplozja demograficzna, jej przyczyny i konsekwencje i sposoby rozwiązania
Przyrost ludności:
na początku naszej ery ok. 200 tys. ludzi
XVII w. podwojenie tej liczby
1804 r. - 1mld 1927 r. - 2mld
1974 r. - 4mld
1987 r. - 5mld
1999 r. - 6mld
2011 r. - 7mld
Przyczyny:
1). Postęp w medycynie(higiena, szczepionki, leki, opieka, np. nad kobietą w ciąży i w czasie porodu. Wpłynęło to na zwiększenie przeżywalności matek i dzieci)
2). Postęp w dziedzinie infrastruktury społecznej i ekonomicznej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz