przejęcie demograficzne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przejęcie demograficzne - omówienie  - strona 1 przejęcie demograficzne - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

28.11.2012
 Czterofazowy model przejścia demograficznego (rozpoczynamy od wysokiej dzietności i wysokiej umieralności, a kończymy na niskiej dzietności i małej umieralności - ludzie dłużej żyją  Modernizacja pozwala na lepsze, efektywniejsze wykorzystanie środowiska, co powoduje wzrost liczby ludności, ograniczeniu ulegają katastrofy umieralności, prowadząc do eksplozji demograficznej. PODSTAWOWE TYPY PRZEJŚCIA DEMOGRAFICZNEGO
 Krótkie przejście lub długie przejście (bardziej rozłożone w czasie)  Wysokie lub niskie przejście Widać wyraźnie, że kraje pionierskie wchodziły w przejście wcześniej, przebiegało no dłużej ale mniej gwałtownie
Współcześnie, demografowie mówią o V fazie przejścia albo o drugim przejściu demograficznym. W wielu regionach świata nie nastąpiła stabilizacja reprodukcji, dzietność nadal maleje, nie zapewniając prostej zastępowalności pokoleń (2,0 - 2,14 urodzeń na 1 kobietę); liczebność populacji spada
II przejście demograficzne:
 Opóźnianie wieku zawierania małżeństw, nowe formy związków, rozwodu  Upowszechnienie antykoncepcji  Zmiany stylu życia - wzrost wieku przeżycia TEORIE PŁODNOŚCI:
 Biologiczny  Socjologiczny  Ekonomiczny - teoria Leibensteina - założenie: podejmując decyzje o urodzeniu (kolejnego) dziecka, rodzice kierują się kalkulacją kosztów i korzyści. A) Korzyści: konsumpcyjne - radość z dziecka, możliwość przekazania majątku, systemu wartości, z dziecka jako producenta - podejmuje pracę i przyczynia się do utrzymania gospodarstwa domowego oraz zabezpieczenia na starość
B) Koszty mają charakter bezpośredni (związane z zaspokojeniem potrzeb dziecka)
TEORIE DOTYCZĄCE UMIERALNOŚCI:
 Środowisko społeczne - zanieczyszczenie, stan służby zdrowia, infrastruktura, warunki pracy i zamieszkania, karmienie w okresie niemowlęcia, żywienie w wieku dojrzałym i starszym (dostęp do właściwego)  Genetyczne i biologiczne - zapis genetyczny, zaprogramowane tempo starzenia  Związane z zachowaniami ludności (behawiorwalne) czyli używki, dieta wybierana, intensywność pracy, wypoczynek, czas wolny, nadwaga, niedowaga, itd ŹRÓDŁA INFORMACJI DEMOGRAFICZNEJ
 Spisy ludności  Ewidencja bieżąca ludności  Specjalne badania metodą reprezentacyjną  Specjalne badania monograficzne  Wykorzystanie materiałów wtórnych GLOBALNE PROBLEMY LUDNOŚCIOWE:
Czynniki warunkujące rozmieszczenie ludności:
 Przyrodniczo - geograficzne - klimat, rodzaj gleby, ukształtowanie terenu, zasoby mineralne i energetyczne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz