Przyrost naturalny na świecie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyrost naturalny na świecie - strona 1 Przyrost naturalny na świecie - strona 2 Przyrost naturalny na świecie - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT: Omówić elementy przyrostu naturalnego. Przedstaw kraje o najwyższych i najniższych wartościach przyrostu. Uzasadnij.
Tempo wzrostu liczby ludności zależy od wielu czynników zarówno stałych jak i zmiennych . Stałym czynnikiem jest przyrost naturalny czyli różnica między liczbą urodzeń i liczbą zgonów w ciągu roku na określonym obszarze. Może on być dodatni (liczba urodzeń przeważa liczbę zgonów) lub ujemny (liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń), mierzony jest w promilach 0/00. Na jego wzrost wpływa rozwój medycyny, higieny życia ludzi, nowe technologie w produkcji środków farmaceutycznych i nowe techniki operacji chirurgicznych, a także idee głoszone przez różne religie. W rozwoju liczby ludności poszczególnych krajów świata można wyróżnić pięć faz transformacji demograficznych:
I - Bardzo wysoki poziom urodzeń i zgonów. Przyrost naturalny jest w związku z tym niewielki (przeciętna długość życia nie przekracza 45lat):Afganistan, Gwinea, Malawi,
Etiopia. II - Liczba urodzeń pozostaje nadal duża, a ilość zgonów bardzo szybko zmniejsza się -
wzrasta przyrost naturalny (przeciętna długość życia wydłuża się nawet do 60lat): Kenia, Nigeria, Sudan.
III - Zdecydowanie zmniejsza się liczba urodzeń, natomiast liczba zgonów zmniejsza się powoli-poziom przyrostu nat. obniża się (Egipt, Maroko, Indonezja, Meksyk). IV - Nadal tempo spadku urodzeń jest większe niż tempo spadku zgonów-zmniejszenie się przyrostu nat.
V- Wśród niektórych społeczeństw poziom urodzeń zbliża się do poziomu umieralności, a nawet liczba urodzeń może być mniejsza od liczby zgonów - przyrost nat. jest wtedy ujemny, następuje zmniejszenie liczby ludności, czyli tzw. Regres demograficzny. Jest on wyróżniany ostatnio jako (dobrze rozwinięte kraje Europy i nieliczne kraje Ameryki i Azji).
O przyroście liczby ludności decyduje również przyrost rzeczywisty czyli przyrost naturalny ludności w określonym czasie na danym obszarze to znaczy różnica między liczbą ludności wyjeżdżającej, a liczbą ludności przybywającej na dany obszar na pobyt stały. Na przykład w Europie Zachodniej wywołany jest on napływem ludności w wieku produkcyjnym, z byłych kolonii, Centralnej i Wschodniej Europy, a także z przeludnionej Azji Południowo-Wschodniej.
Rozwój liczby ludności odbywał się w przeszłości bardzo wolno. Wskaźnik urodzeń utrzymywał się wprawdzie na bardzo wysokim poziomie 40-45 0/oo, ale towarzyszył temu też bardzo wysoki wskaźnik zgonów 40 o/oo. Tym samym przyrost naturalny był niski. Te proporcje były zakłócone różnymi epidemiami jak kataklizmami, epidemiami chorób, wojnami. Dopiero osiągnięcie coraz to wyższego poziomu rozwoju kultury materialnej oraz rewolucja przemysłowa spowodowała przyśpieszenie przyrostu ludności. Szczególny wzrost tempa przyrostu ludności zarówno w Polsce jak i na całym świecie obserwuje się w XX wieku. Po wojnie, na skutek polepszenia się warunków życiowych ludzi i zwiększenia ich bezpieczeństwa, mamy do czynienia z eksplozją demograficzną

(…)

… polepszenia się warunków życiowych ludzi i zwiększenia ich bezpieczeństwa, mamy do czynienia z eksplozją demograficzną. W latach 1950-1960 zanotowano wyż demograficzny (liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów) przyrost naturalny osiągnął najwyższą wartość -19,5 % natomiast na przełomie lat 70-tych i 80-tych miał miejsce kolejny wyż - tzw. wyż wyżu, który był wynikiem zakładania rodzin przez osoby z pierwszego wyżu demograficznego. Nagły wzrost udziału młodszej grupy wiekowej w ogólnej liczbie ludności wywołany zahamowaniem śmiertelności dzieci i młodzieży przy utrzymaniu wysokiego wskaźnika urodzeń lub jego wzroście. Obecnie średni przyrost naturalny dla świata kształtuje się na wysokim poziomie 16 o/oo i jest wyjątkowo silnie zróżnicowany w różnych regionach świata. Główną przyczyną różnicującą tempo…
… ,kiedy zalegalizowano tam aborcję i antykoncepcję. W ciągu 10 lat wskaźnik przyrostu naturalnego obniżył się o połowę. Chiny w których mieszka jedna piąta ludności świata , ale gdzie znajduje się tylko 2% światowego areału ziemi zdatnej pod uprawę ,wprowadziły politykę kontroli urodzeń w latach 50.Obecnie zachęca się ludzi aby pobierali się w późniejszym wieku i mieli tylko jedno dziecko Polityka ta odniosła spory…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz