Rozwój demograficzny świata: Przyrost rzeczywisty ludności, jego elementy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój demograficzny świata:  Przyrost rzeczywisty ludności, jego elementy - strona 1 Rozwój demograficzny świata:  Przyrost rzeczywisty ludności, jego elementy - strona 2 Rozwój demograficzny świata:  Przyrost rzeczywisty ludności, jego elementy - strona 3

Fragment notatki:

Geografia społeczno-ekonomiczna: pojęcie GSE - zajmuje się zjawiskami i procesami ludnościowymi, osadniczymi, kulturowymi, politycznymi i gospodarczymi w ujęciu przestrzennym i środowiskowym. przedmiot i podmiot badań: systemy społeczno-gospodarcze czyli ludzie i ich wytwory czyli układy techniczno-kulturowe. Głównym zadaniem geografii jest poznanie organizacji systemu Społ-ekono. Ujęcie branżowe: -Ludność - systemy kulturowe np. języki, religie -osadnictwo (urbanizacja) - gospodarka : rolnictwo, przemysł, usługi - systemy polityczne skale przestrzenne analiz geograficznych: - globalne - kontynentalne i transkontynentalne -subkontynentalne -krajowe - regionalne - lokalne - miejscowe źródła informacji w geografii społ-ekon.: - ONZ - UE -USA - Bank Światowy - portal geografia - GUS , statystyki międzynarodowe Rozwój demograficzny świata: Przyrost rzeczywisty ludności, jego elementy: Wzrost lub ubytek zaludnienia na danym obszarze; może być ujemny, 0, dodatni. Na przyrost rzeczywisty ludności ma wpływ: przyrost naturalny, saldo migracji(I,E), saldo administracyjne zmian PR=PN+SM (+SA)-saldo zmian administracyjnych PN=U-Z SM=I-E tempo i zróżnicowanie przestrzenne przyrostu rzeczywistego ludnosci na swiecie Przyrost rzeczywisty - wzrost lub ubytek zaludnienia na danym obszarze
PR = PN + SM
PR - przyrost rzeczywisty; PN - przyrost naturalny; SM - saldo migracji PN = U - Z (U - urodzenia; Z - zgony) SM = I - E (I - imigracja; E - emigracja)
Miary przyrostu rzeczywistego: - przyrost bezwzględny: Δ L = Lt - Lo (Lt - liczba ludzi na końcu; Lo - na początku) - stopa wzrostu: r= (ΔL/L)•100% - projekcja po t-latach: Lt=Lo(1+r)t (ma sens dla krótkich okresów, np. 5 lat)
Liczba lat na podwojenie liczby ludności:
dla r=0,5% 160 lat dla r=1% 70 lat dla r= 2% 35 lat dla r=3% 17 lat stan zaludnienia kontynentów: Liczba ludności poszczególnych kontynentów - prognoza (w mln)
2005 r.
2010 r.
2030 r.
2050 r.
Świat
6441
6825
8270
9322
Afryka
892
997
1489
2000
Ameryka Pd.
557
594
723
806
Ameryka Pn.
328
342
396
438
Azja
3911
4145
4950
5428
Europa z Rosją
721
713
670
603
Australia i Oceania
32,5
34,4
41,8
47,2
Najludniejsze państwa świata i prognozy zmian ich zaludnienia: Rok 2008 (w mln) Chiny 1330
Indie 1147
USA 305


(…)

… demograficznego: koncepcja przejścia demograficznego
Fazy rozwoju demograficznego:
- faza I; pierwotna (naturalna), przedtransformacyjna: jest ona charakterystyczna dla ludności żyjącej na bardzo niskim poziomie rozwoju gospodarczego; obecnie występuje tylko w nielicznych populacjach (np. wśród tubylców na Andamanach)
- faza II; eksplozja demograficzna: osiągnięcia medycyny i wzrost zasięgu oddziaływania służby zdrowia wpływają na zmniejszenie się współczynnika zgonów; schyłek tej fazy odpowiada eksplozji demograficznej i obecnie występuje np. w Nigrze. Eksplozja demograficzna - faza rozwoju demograficznego, w której wysokiej rodności towarzyszy gwałtowny spadek śmiertelności wywołany postępem cywilizacyjnym.
- faza III; implozja (redukcja, tonowanie): na początku fazy przyrost naturalny osiąga najwyższy poziom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz