Implozja

note /search

źródła danych o ludności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1365

ograniczenia rozrodczości) - duży przyrost naturalny II etap II-ej fazy: implozja demograficzna - przyrost...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 896
Wyświetleń: 3619

, J. Baudrillard); media a implozja czasu i przestrzeni; media a tożsamość. Czas jako kategoria badań...

Rozwój demograficzny świata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1722

i jego zróżnicowanie na świecie. Koncepcja przejścia demograficznego i jego fazy. Zagadnienie eksplozji, implozji...

Współczesne zachowania prokreacyjne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2128

. IMPLOZJA - przyrost naturalny zbliża się do „0” , gwałtowny spadek liczby ludności (3faza) MODERNIZACJA...

Wykład - posthumanizm

 • Uniwersytet Łódzki
 • Kultura i sztuka współczesna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3003

, elenty przyrody nie ożywionej i artefakty). Haraway - naturakultura - powstaje w wyniku implozji...

Zaburzenia lękowe - omówienie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Psychologia zaburzeń zachowania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1421

przewarunkowanie -procedura implozji (zatapiania) FOBIE SPOŁECZNE Dotyczą sytuacji społecznych (obawa...