źródła danych o ludności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
źródła danych o ludności - strona 1 źródła danych o ludności - strona 2 źródła danych o ludności - strona 3

Fragment notatki:


ŹRÓDŁA DANYCH O LUDNOŚCI :
- ewidencja bieżąca (stan ludności- księgi meldunkowe; ruch naturalny ludności- dane Urzędów Stanu Cywilnego; ruch wędrówkowy- MSWiA)
- spisy i mikrospisy
- badania metodą reprezentacyjną, ale nie spisy i mikrospisy
(problemy: ubóstwo, dochody)
- przeprowadzone przez Urząd statystyczny
- najważniejsze badania ciągłe :
1) dochody i struktura wydatków (gospodarstwa zgłaszają się do Urzędów Statystycznych; notują skrupulatnie dochody i wydatki)
2) badanie stanu zdrowia ludności (w oparciu o samoocenę)
3) preferencje wyborcze
ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI LUDNOŚĆ W GEOGRAFII - ogół mieszkańców danego terytorium.
Na świecie w ciągu minuty rodzi się ok. 250 dzieci.
Badanie ludności jest trudne (liczba nieustannie się zmienia).
LUDNOŚĆ :
- ujęcie dynamiczne - przepływ istnień ludzkich w czasie w danym terytorium.
- ujęcie statystyczne - dotyczy zaludnienia (stanu na dany moment).
Informacje o ludności nie są aktualne (nieustanna zmiana).
Mapka gęstości zaludnienia - cechy :
- zamieszkują wszystkie lądy, oprócz Antarktydy
- nierównomierność
- występowanie skupisk ludności; spowodowane:
∙ czynniki środowiskowe (termika, hipsometria, wodna) Ekumena - obszar zamieszkały przez człowieka (postęp techniczny, osuszanie terenów podmokłych- ale za to zanieczyszczenia). Subekumena - czasowo zamieszkałe, albo niska gęstość zaludnienia. Anekumena - obszary bezludne (pustynie, góry).
ETAPY ROZWOJU : Układy zaludnienia - historyczny sposób wyjaśniania rozmieszczenia ludności: - głównie w dolinach wielkich rzek (rolnictwo, osiadły tryb życia)- Jangcy, Huang-ho, Nil
- rozwój przemysłu (na obszarach głównie podgórskich, np. w Sudetach, Appalachach)
- rozwój manufaktury : włókiennictwo, lniarstwo (obfitość energii wód)- Łódzki Okręg Przemysłowy, Staropolski
- przemysł ciężki (złoża, zasoby naturalne)- Górny Śląsk
- przemysł wysokich technologii (bazuje na sile roboczej)- rozwój wielkich miast
- handel (na skrzyżowaniach szlaków handlowych, porty)- Gdańsk
- turystyka (ośrodki na wybrzeżach ciepłych mórz)- obecna tendencja, np. Atlantyk
ROZWÓJ LICZEBNY LUDNOŚCI NA ŚWIECIE :
- demografia historyczna: 2000r.- 5mld 120mln
2008r.- 6mld 700mln
- epidemia chorób w Europie
- 1750, koniec XVIII w.- od tego momentu
PRZYROST LUDNOŚCI W NIERÓWNYM TEMPIE

(…)


II etap II-ej fazy: implozja demograficzna
- przyrost naturalny spada
- liczba ludności stabilizuje się
- spadek dynamiki; zastępowalność pokoleń do poziomu reprodukcji prostej
III faza- okres stabilizacji
- przejście od społeczeństw tradycyjnych do społeczeństw nowoczesnych to teoria- przejścia demograficznego
Europa: mała dzietność nie zapewniająca stabilnego przejścia do kolejnych pokoleń.
UJEMNY PRZYROST NATURALNY- umieralność wyższa niż rozrodczość.
Druga teoria przejścia ludności na skutek ujemnego przyrostu naturalnego.
Obecnie wskaźniki przyrostu naturalnego w Polsce nieco powyżej 0 (wchodzenie w kolejny wyż demograficzny).
Europa- w III fazie
Afryka- w fazie implozji
Nie ma kraju na świecie w fazie eksplozji demograficznej
Stan w latach 2000-2005:
W ciągu roku- 133mln rodziło się dzieci…
… momentach umieralność wynosiła 50%
- kobiety nie żyły tak długo jak obecnie, część umierała w trakcie porodów
Wzrost tempa:
- rewolucja agrarna- rozwój rolnictwa (osiadły tryb życia w miejsce koczowniczego); dzieci pomagały w pracach na roli; (wyłącznie proces populacji)
TEORIA PRZEJŚCIA DEMOGRAFICZNEGO:
I faza- trwała najdłużej
II faza- spadek współczynnika zgonów, bo rozwój rolnictwa
Otwierają się nożyce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz