Rozwój demograficzny świata

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój demograficzny świata - strona 1 Rozwój demograficzny świata - strona 2 Rozwój demograficzny świata - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienie 3. Rozwój demograficzny świata. Pojęcie przyrostu rzeczywistego i jego elementy. Tempo i zróżnicowanie przestrzenne przyrostu rzeczywistego ludności na świecie. Stan zaludnienia kontynentów. Najludniejsze państwa świata i prognozy zmian ich zaludnienia. I. Przyrost rzeczywisty - wzrost lub ubytek zaludnienia na danym obszarze
PR = PN + SM
PR - przyrost rzeczywisty; PN - przyrost naturalny; SM - saldo migracji
PN = U - Z (U - urodzenia; Z - zgony)
SM = I - E (I - imigracja; E - emigracja)
Miary przyrostu rzeczywistego:
- przyrost bezwzględny: Δ L = L t - L o (L t - liczba ludzi na końcu; L o - na początku)
- stopa wzrostu: r= (ΔL/L)·100%
- projekcja po t-latach: L t =L o (1+r) t (ma sens dla krótkich okresów, np. 5 lat)
Liczba lat na podwojenie liczby ludności:
dla r=0,5% 160 lat
dla r=1% 70 lat
dla r= 2% 35 lat
dla r=3% 17 lat
USA na początku 2007 roku ogłosiły liczbę mieszkańców: 300 mln.
Ok. 2030 roku Indie prawdopodobnie wyprzedzą demograficznie Chiny.
1950 r.
2000 r.
2050 r. (prognoza)
1.
Chiny - 562,6 mln
Chiny - 1262,8 mln
Indie - 1619,6 mln
2.
Indie - 369,9
Indie - 1014,0
Chiny - 1470,5
3.
USA - 152,3
USA - 275,6
USA - 403,9
4.
Rosja - 101,9
Indonezja - 224,8
Indonezja - 337,8
5.
Japonia - 83,8
Brazylia - 172,9
Nigeria - 303,6
6.
Indonezja - 83,4
Rosja - 146,0
Pakistan - 267,8
7.
Niemcy - 68,4
Pakistan - 141,6
Brazylia - 206,8
8.
Brazylia - 53,4
Bangladesz - 129,2
Bangladesz - 205,1
19. Polska - 24,8
30. Polska - 38,6
51. Polska - 33,8
Rozwój liczby ludności świata (w mln)
1900 r.
1950 r.
1970 r.
2003 r.
Świat
1608
2519
3691
6301
Afryka
120
221
357
851
Ameryka Pd.
bd
113
192
362
Ameryka Pn.
81
226
324
507
Azja
937
1399
2142
3823
Europa z Rosją
401
548
693
726
Australia i Oceania
6
12,6
22,5
32,2


(…)

… i Oceania
32,5
34,4
41,8
47,2
Zagadnienie 4.
Przyrost naturalny i jego zróżnicowanie na świecie. Koncepcja przejścia demograficznego i jego fazy. Zagadnienie eksplozji, implozji i modernizacji demograficznej. Społeczeństwa ponowoczesne demograficznie. Czynniki determinujące współczesne zachowania prokreacyjne. Typy struktur wieku, struktura płci, kobieta w życiu społeczno-zawodowym.
Fazy rozwoju demograficznego:
- faza I; pierwotna (naturalna), przedtransformacyjna: jest ona charakterystyczna dla ludności żyjącej na bardzo niskim poziomie rozwoju gospodarczego; obecnie występuje tylko w nielicznych populacjach (np. wśród tubylców na Andamanach)
- faza II; eksplozja demograficzna: osiągnięcia medycyny i wzrost zasięgu oddziaływania służby zdrowia wpływają na zmniejszenie się współczynnika zgonów; schyłek tej fazy odpowiada eksplozji demograficznej i obecnie występuje np. w Nigrze. Eksplozja demograficzna - faza rozwoju demograficznego, w której wysokiej rodności towarzyszy gwałtowny spadek śmiertelności wywołany postępem cywilizacyjnym.
- faza III; implozja (redukcja, tonowanie): na początku fazy przyrost naturalny osiąga najwyższy poziom z przyczyn podobnych jak w fazie II, następnie nieco się obniża…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz