Geografia społeczno-ekonomiczna

note /search

Okres cudu gospodarczego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Okres cudu gospodarczego: - demograficzny: Europa po II wojnie światowej weszła w fazę modernizacji demograficznej (niedobór rąk do pracy już od lat 50), później niskie wskaźniki urodzeń i proces starzenia się ludności - tworzenie odpowiedniego systemu emerytalnego; - narodościowy: inaczej etnicz...

Migracje zarobkowe Polaków

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1386

Migracje zarobkowe Polaków: Emigracja do Stanów Zjednoczonych W ostatnich latach możliwości legalnej emigracji do Stanów Zjednoczonych były dla obywateli polskich bardzo ograniczone. Jednym z jej kanałów jest tzw. Loteria Wizowa, uruchomiony w 199...

Skutki społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1169

Skutki społeczne Mówiąc o skutkach migracji dla państw przyjmujących, warto na wstępie odnieść się do problemu demografii. Od 1997 roku, kiedy ludność dzisiejszych krajów UE osiągnęła swoją szczytową liczbę, Europejczyków zaczęło ubywać. Unia potrzebować będzie w następnych dziesięcioleciach dopływ...

Emigracja zarobkowa-skutki społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

Skutki społeczne Biorąc pod uwagę strukturalny charakter naszego 16-%owego bezrobocia i nadwyżkę kilkuset tysięcy ludzi w rolnictwie, dla wielu Polaków emigracja zarobkowa jest i pozostanie realną perspektywą na odmianę swojego losu. Należy jednak podkreślić, że tragiczne historie dziewcząt porywan...

Prognozy na przyszłość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Prognozy na przyszłość Oblicza się, że nawet milion ludzi może opuścić Polskę, zanim imigracja zacznie przeważać nad emigracją. W ciągu najbliższych 3-5 lat wskaźnik emigracji (zwłaszcza sezonowej) pozostanie wysoki, co wiąże się nadwyżką około 0,5-1 miliona osób mieszkających na wsi, których nie s...

Główne wnioski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

Główne wnioski 1. Polacy mają swobodny dostęp do rynków pracy Czech, Cypru, Estonii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Malty, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Do państw, które częściowo zliberalizowały dostęp do swoich rynków pracy, ale ...

Procesu urbanizacyjne na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2800

Zagadnienie 6. Procesu urbanizacyjne na świecie: pojęcie urbanizacji i terminy pochodne, kryteria miejskości, dynamika, fazy urbanizacji, poziom urbanizacji w krajach wysoko i słabo rozwiniętych, hiperurbanizacja: pojęcie, aspekty w krajach III świata, metropolizacja, pojęcie i cechy miast globalny...

Geografia społeczno-ekonomiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1953

Zagadninie 1 Geografia społeczno-ekonomiczna: pojęcie, przedmiot badań, ujęcie branżowe i przestrzenne, źródła informacji w geografii ekonomicznej I. Funkcje geografii: - idiograficzne (informacyjno-opisowe); - diagnostyczna (ocena); - teoretyczno-wyjaśniająca (dlaczego dane zjawiska zachodzą); ...

Rozwój demograficzny świata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1722

Zagadnienie 3. Rozwój demograficzny świata. Pojęcie przyrostu rzeczywistego i jego elementy. Tempo i zróżnicowanie przestrzenne przyrostu rzeczywistego ludności na świecie. Stan zaludnienia kontynentów. Najludniejsze państwa świata i prognozy zmian ich zaludnienia. I.

Faza postmodernizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1267

Faza postmodernizacji Cechy II przejścia demograficznego: - długotrwały ujemny przyrost naturalny; - obniżenie się dzietności do poziomu reprodukcji zawężonej; - wydłużanie się przeciętnego trwania życia; - szybkie starzenie się społeczeństw; - wysoka stabilność przestrzenna i społeczna (emigr...