Migracje zarobkowe Polaków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Migracje zarobkowe Polaków - strona 1 Migracje zarobkowe Polaków - strona 2

Fragment notatki:

Migracje zarobkowe Polaków: Emigracja do Stanów Zjednoczonych W ostatnich latach możliwości legalnej emigracji do Stanów Zjednoczonych były dla obywateli polskich bardzo ograniczone. Jednym z jej kanałów jest tzw. Loteria Wizowa, uruchomiony w 1994 roku program rządu amerykańskiego, który pozwala rocznie 50 tysiącom pracowników z całego świata na uzyskanie wiz stałego pobytu. Brać udział w loterii może każdy, kto legitymuje się co najmniej średnim wykształceniem lub - alternatywnie - odpowiednim doświadczeniem zawodowym, uzyskanym w ciągu ostatnich pięciu lat w wyznaczonych przez władze amerykańskie zawodach. Warunkiem uczestnictwadanego kraju w programie jest niski poziom imigracji do Stanów Zjednoczonych innymidrogami - legalnymi i nielegalnymi. W latach 1998-2001 oraz w 2006 roku Polacy zostali wykluczeni z loterii, głównie ze względu na rosnącą liczbę osiedleń Polaków w Stanach Zjednoczonych na podstawie wiz pracowniczych i rodzinnych. Nie bez znaczenia był także wysoki odsetek osób, które wjechały na terytorium USA jako turyści, a następnie podjęły zatrudnienie w szarej strefie gospodarki. W latach, kiedy Polacy brali udział w loterii liczba uzyskiwanych w ten sposób wiz oscylowała między 2 631 w 2002 roku a 3 851 w 1995 roku. W 2005 roku Polacy otrzymali w loterii (nie licząc Ukrainy) najwięcej wiz, plasując się na ósmym miejscu na świecie. Jednym z kanałów legalnej emigracji do Stanów Zjednoczonych jest łączenie rodzin i związki małżeńskie z obywatelami USA. Brakuje wyczerpujących danych statystycznych opisujących to zjawisko. Wiadomo jednak, że w 2004 roku obywatele polscy zawarli 153 związki małżeńskie z obywatelami Stanów Zjednoczonych, co stanowiło zaledwie około 0,4 % wszystkich małżeństw zawieranych z cudzoziemcami. Dobra kondycja gospodarki amerykańskiej i niska stopa bezrobocia, wysoki stopieńmobilności społeczeństwa amerykańskiego, jego otwarty na przybyszów charakter, a także obecność dużych skupisk Polaków z wcześniejszych fal migracyjnych były jednakże silnymmagnesem dla obywateli Polski. Jednocześnie od 2004 roku emigracja do Stanów Zjednoczonych wyraźnie spada, co jest związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ponieważ osoby decydujące się na wyjazd są dziś zazwyczaj młodsze i lepiej wykształcone, ważnym aspektem wyboru kraju docelowego jest możliwość legalizacji pobytu, która w przypadku krajów Unii Europejskiej jest znacznie bardziej realna niż w USA. Osoby młode, które decydują się pozostać w USA po okresie sezonowego zatrudnienia w ramach studenckich programów, w rodzaju Camp America, rzadko mają szanse na wyjście z „szarej” strefy gospodarki amerykańskiej. Dokonując prostych porównań można stwierdzić, że Stany Zjednoczone tracą na swojej atrakcyjności jako kraj emigracji dorobkowej. Pozostają jednak znaczącym krajem docelowym dla osób, które mają rozbudowane sieci migracyjne z lat poprzednich.

(…)

…, które mogły mieć negatywne konsekwencje dla określonych grup społecznych. I tak, biorąc pod uwagę, że 75 % obywateli nowych państw członkowskich otrzymuje wynagrodzenie na bazie najniższych stawek godzinowych (4,50-6 funtów), ich wpływ na ograniczanie apetytów płacowych dla 25 % brytyjskiej siły roboczej zarabiającej mniej niż 6 funtów na godzinę jest niezaprzeczalny. Brytyjski tygodnik „The Economist
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz