Zbieg tytułów do ubezpieczeń-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbieg tytułów do ubezpieczeń-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zbieg tytułów do ubezpieczeń;
Osoby w wieku produkcyjnym
Ustawodawca przyjął, że należy podlegać ubezpieczeniu w sposób obligatoryjny tyko z jednego tytułu
Ustawodawca wskazał pewne tytuły pierwszeństwa, uprzywilejowania, w których zawsze trzeba obligatoryjnie podlegać Ub E-R - są to stosunek pracy, członkowstwo w spółdzielni, stosunek służby (tylko służba celna). Wyjątki od powyższej zasady:
dot. tytułów pierwszeństwa - jest to wyjątek albowiem niezależnie od tego, ile tych stosunków zbiega się to w tym przypadku ubezpieczeniu podlega się obligatoryjnie z każdego np. stosunku pracy. jeżeli z jednego z w/w tytułów obligatoryjnych podstawa ubezpieczenia jest niższa niż minimalne wynagrodzenie (1126 zł ) to podlega się ubezpieczeniu obligatoryjnie z innego tytułu (np. umowa o pracę 500 zł i umowa zlecenie 300 zł). Przykład: 1. jeżeli pracownik zatrudniony na umowę o prace zarabia 2 tys zł i zatrudnia się na zlecenie w drugiej firmie, to z tytułu umowy o pracę podlega obowiązkowo Ub E-R, a z tytułu umowy zlecenia nie. 2.Jeżeli pracownik zawiera dodatkowo umowę zlecenie (dzieło) z własnym pracodawcą - to z obydwu umów niezależnie od podstawy oskładkowania podlega obowiązkowemu Ub E-R. Zmiana tytułu ubezpieczenia
 Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów (chałupnicy, zlecenie, prowadzące działalność gospodarczą, duchowni) jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem, że duchowni spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają ubezpieczeniom z tytułu tej działalności.
Przykład - osoba jest zatrudniona na podstawie 3 umów zleceń z różnymi zleceniodawcami - wówczas z pierwszej podlega obligatoryjnie ubezpieczeniu, a z pozostałych nie, chyba, że chce dobrowolnie. (wyjątek stanowi sytuacja, gdyby z pierwszej umowy nie było co najmniej najniższego wynagrodzenia). Może także zmienić i wybrać sobie, że chce podlegać ubezp.. z trzeciej umowy. Wyłączenie ze zmiany ubezpieczeń
Art. 9 ust 7 - Duchowni spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają ubezpieczeniom z tytułu tej działalności.- czyli duchowny, który prowadzi działalność, zawsze podlega z tego tytułu ubezpieczeniu E-R. Jeżeli w odniesieniu do duchownych ustawodawca wyłączył możliwość zmiany tytułu ubezpieczenia, to należy przyjąć, ze dotyczy to ubezpieczeń obowiązkowych.

(…)

… na statku pływającym pod banderą Państwa członkowskiego, podlega ustawodawstwu tego Państwa - w przypadku marynarzy, podlegają oni ubezpieczeniu temu kraju, pod którego banderą pływa statek. Wyjątek od powyższej zasady stanowi zbieg tytułów do ubezpieczenia, w przypadku wykonywania pracy na terytorium kilku państw.
Zasady szczególne stosowane do osób innych niż marynarze, wykonujących pracę najemną
1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz