Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

note /search

Świadczenia zbliżone do emerytur pomostowych-opracowanie

  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Świadczenia zbliżone do emerytur pomostowych: Ustawa z 17 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przed emerytalnych Dz. U. nr 120 poz. 1252 ze zmianami 1. Komu?? Art. 2. 1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która: 1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z...

Dodatek do emerytur i rent-opracowanie

  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 336

Dodatki do emerytur i rent: 1. Dodatek pielęgnacyjny: - przysługuje ze względu na wiek - po ukończeniu 75 lat - stan zdrowia: osoba całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji Art. 75. 1. Dodatek pielęgnacyjny przysług...

Dodatek do sierot zupełnych-opracowanie

  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

2. Dodatek do sierot zupełnych Art. 76. 1. Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej dodatek dla sierot zupełnych. 2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wynosi 200 zł miesięcznie. 3. Kwotę dodatku, o którym mowa w ust. 2, podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika wal...

Emerytura pomostowa-opracowanie

  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych Dz. U. 237 poz. 1656 Do 2008 r. - wcześniejsze emerytury, od 2009 r. emerytury pomostowe 1. Komu?? - art. 2 pkt. 3 - pracownicy i tylko pracownicy ; osobie która ma status pracownika ubezpieczonego Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają...

Emerytura-opracowanie

  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Emerytura to świadczenie pieniężne służące jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako pracownicy, przedsiębiorcy, rolnicy i in.) albo utraciły ją w znacznym stopniu. W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, któ...

Istota UB dobrowolnych-opracowanie

  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Istota UB dobrowolnych sprowadza się do osób, które zostały objęte ww. katalogiem. Osoby te same podejmują decyzję, czy chcą podlegać UB czy nie. Jeżeli tak to wskazują od jakiej kwoty będą odprowadzać składki. Kontynuacja UB emerytalno - rentowego - uprawnienie, które zostało stworzone dla osób wcz...

Modele polityki społecznej-opracowanie

  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

Modele polityki społecznej: a) liberalny- znamienny dla krajów anglosaskich( USA), pomoc ze strony państwa powinna mieć krótki i incydentalny charakter, to jak będziemy żyli powinna załatwić gospodarka rynkowa i możemy liczyć na pomoc rodziny b) skandynawski- Szwecja, Norwegia- pomoce ze strony pań...

Podstawy wymiaru składek-opracowanie

  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK Praca w oparciu o umowy cywilno-prawne to składki ustalone są w oparciu o umowę (cena zawarta w umowie), jeżeli nie ma tej kwoty ustalonej to składki ustalane są w oparciu o zadeklarowaną kwotę aczkolwiek zastrzega się, iż kwota ta nie może być niższa od minimalnego wynagro...

Polityka społeczna-opracowanie

  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

Polityka społeczna - pojawiła się na przełomie XIX/XX wieku (Furnier). W latach 30-tych XX wieku Szymański stwierdził, że polityka społeczna to jest zapewnienie dobra pracownikom. Natomiast Daszyńska-Golińska twierdziła, że polityka społeczna to pewne instrumenty prawne, które będą zapewniały jak na...

Powstanie i ustanie tytułów ubezpieczeniowych-opracowanie

  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 294

Powstanie i ustanie tytułów ubezpieczeniowych - art. 13 o charakterze obowiązkowym: - generalnie z chwilą pojawienia się tytułu z racji, którego podlega się ubezpieczeniu społecznemu (nawiązanie stosunku pracy, umowy zlecenia, członkowstwa w spółdzielni i od tej chwili) niezależnie od tego czy płat...