Emigracja zarobkowa-skutki społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emigracja zarobkowa-skutki społeczne - strona 1

Fragment notatki:

Skutki społeczne Biorąc pod uwagę strukturalny charakter naszego 16-%owego bezrobocia i nadwyżkę kilkuset tysięcy ludzi w rolnictwie, dla wielu Polaków emigracja zarobkowa jest i pozostanie realną perspektywą na odmianę swojego losu. Należy jednak podkreślić, że tragiczne historie dziewcząt porywanych do domów publicznych w Europie Zachodniej i upokorzonych rodaków na farmach-obozach pracy to - wbrew temu, co twierdzą autorzy „Biuletynu Migracyjnego” wydawanego na Uniwersytecie Warszawskim - wynaturzenie, a nie reguła. Pojawiają się jednak głosy mówiące o kryzysie instytucji rodziny w regionach, gdzie wiele osób wyjeżdża za granicę podejmować zatrudnienie, czy to na stałe czy sezonowo. Narastające kłopoty wychowawcze młodego pokolenia (alkoholizm, przemoc, narkomania, prostytucja nieletnich) mogą po trosze wypływać z niedostatecznej opieki rodzicielskiej ze strony osób, które podejmują zatrudnienie poza granicami kraju. Powyższych problemów nie należy jednak wyolbrzymiać. Wzrost liczby dogodnych połączeń komunikacyjnych między krajem a resztą Europy, spadek cen za międzynarodowe rozmowy telefoniczne, nowe kanały komunikacji, takie jak Internet mogą po części niwelować problemy wynikające z rozłąki. Mimo ostrzeżeń werbalizowanych w mediach przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy (czy też obecnie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielu Polaków padło ofiarą nieuczciwych prywatnych agencji pośrednictwa pracy. Niektóre z nich nie posiadały wymaganego certyfikatu wydanego przez resort właściwy w sprawach zatrudnienia. Agencje nie zawierały także wymaganych w prawie umów z osobami kierowanymi za granicę oraz z zagranicznymi pracodawcami, do których wysyłały pracowników z Polski. Dla wielu osób przepisy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 1 listopada 2005 roku były i pozostają nieznane. Chodzi zwłaszcza o zasadę mówiącą, że pośrednicy do pracy za granicą nie mogą pobierać opłat za znalezienie zatrudnienia, a jedynie za faktycznie poniesione koszty związane z rekrutacją. W latach 2004-2005 liczby brzmiały alarmistycznie. Średnio w ciągu roku kontrole przeprowadzano wśród około 150 podmiotów prowadzących pośrednictwo pracy w Polsce, przy czym blisko połowa działała nielegalnie. kwietniu 2006 roku Polacy zatrudnieni w Wielkiej Brytanii zmobilizowali się w ramach spontanicznej akcji obywatelskiej, organizując akcję protestacyjną przeciwko obowiązywaniu przepisów umowy bilateralnej między Wielką Brytanią a Polską, regulującej kwestie obowiązków podatkowych obywateli polskich względem polskiego fiskusa. Zgodnie z powyższą umową zarobki Polaków w Wielkiej Brytanii wchodzą do wspólnej podstawy opodatkowania z dochodami w Polsce i są rozliczane według polskich progów podatkowych. Biorąc pod uwagę wyższe koszty uzyskania dochodu w Wielkiej Brytanii, jest to rozwiązanie niesprawiedliwe i krzywdzące. W akcję protestacyjną zaangażowały się polskie media w Wielkiej Brytanii, polskie portale internetowe, a za ich pośrednictwem media w Polsce, niektóre partie polityczne, a sprawą zajęli się Minister Finansów i Rzecznik Praw Obywatelskich. Efekty wspomnianej akcji obywatelskiej były różnorakie. Po pierwsze, Ministerstwo Finansów podjęło kroki zmierzające do renegocjacji kontrowersyjnej umowy z Wielką Brytanią, co oznacza, że od nowego roku podatkowego Polacy mieszkający za granicą nie będą już dyskryminowani w prawie podatkowym w stosunku do Polaków pra

(…)

… Brytanii obok tradycyjnych „Dziennika Polskiego” i „Dziennika Żołnierza” funkcjonują także „Goniec Polski”, „Cooltura” i „Polish Express”. We Włoszech ukazuje się miesięcznik „Nowy Świat”. W Irlandii natomiast dziennik „Irish Herald” raz w tygodniu zamieszcza wkładkę w języku polskim. Jedną z nieuniknionych konsekwencji emigracji jest utrata potencjału demograficznego populacji kraju wysyłającego. Brakuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz