Instytucje rynku pracy

note /search

Wykład - Rynek pracy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1197

realizacji zadań określonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wspieranymi...

Prawne pojęcie bezrobotnego

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

w tym zakresie zawiera ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004, a także ustawa...

Ustanie stosunku pracy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo pracy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 903

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6...