Rozwiązywanie umowy o pracę za porozumieniem stron-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązywanie umowy o pracę za porozumieniem stron-opracowanie - strona 1 Rozwiązywanie umowy o pracę za porozumieniem stron-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Rozwiązywanie umowy o pracę za porozumieniem stron Rozwiązanie - ustanie stosunku pracy na skutek dokonania czynności prawnej, złożenia oświadczenia woli przez jedną ze stroną, bądź przez obydwie strony - np. wypowiedzenie przez jedną ze stron, rozwiązanie niezwłoczne(bez wypowiedzenia), rozwiązanie za porozumieniem stron. Rozwiązanie stosunku pracy stosunek ustaje na skutek czynności prawnych. Rozwiązanie na skutek porozumienia stron - dwustronna czynność prawna, której celem jest ustanie stosunku pracy. Jest to najmniej konfliktowe, wygodne rozwiązanie stosunku pracy:
Poprzez porozumienie stron można rozwiązać każdy stosunek pracy, nawet jeśli objęty jest ochroną szczególną - wyjątkiem jest spółdzielcza umowa o pracę, gdzie należy wcześniej wypowiedzieć członkostwo. Strony mogą dowolnie ustalić termin rozwiązania stosunku pracy. Porozumienie ma charakter odformalizowany - może być zawarte zarówno wyraźnie jak i w sposób dorozumiany. Można zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu pod warunkiem zawieszającym. Można stosować w przypadku porozumienia przepisy o ofercie i jej przyjęciu - druga strona nie musi przyjąć takiej oferty, co nie oznacza przekształcenia oferty w wypowiedzenie. Strony mogą swobodnie kształtować treść porozumienia , mają dużą swobodę, istnieją jednak pewne ograniczenia(orzecznictwo SN):
Oświadczenie pracownika o tym, że pracodawca uzyskuje swobodę do ustalania terminu wypowiedzenia jest sprzeczne z ZWS.
Klauzula upoważniająca pracownika i pracodawcę do rozwiązania stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym przez porozumienie rozwiązujące jest nieważna. Co do zasady zawarcie porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy nie prowadzi do negatywnych następstw w sferze uprawnień pracowniczych. Wyjątkiem jest przepis ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu , który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem . Wyjątkiem od tej reguły są przypadki, kiedy wypowiedzenie lub porozumienie było spowodowane:
Upadłością.
Likwidacją.
Zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy.
Zmianą miejsca zamieszkania. Porozumienie stron rodzi jednakowe skutki bez względu na to, która ze stron złożyła ofertę .
Wyjątek z ustawy o zwolnieniach grupowych - należy rozciągnąć ochronę przewidzianą w tej ustawie również na te przypadki, kiedy porozumienie stron było zawarte z inicjatywy pracodawcy - pracownik uzyskuje wtedy prawo do odprawy pieniężnej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz