Zmiana treści stosunku pracy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana treści stosunku pracy-opracowanie - strona 1 Zmiana treści stosunku pracy-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zmiana treści stosunku pracy ( wypowiedzenie warunków pracy i płacy, porozumienie zmieniające) Porozumienie zmieniające - gdy pracownik zgadza się na zmiany Porozumienie zmieniające stosuje się zazwyczaj w sytuacjach, gdy nowe warunki umowy mają być dla pracownika korzystniejsze i z dużym prawdopodobieństwem się na nie zgodzi. Polega ono bowiem na zgodnym oświadczeniu woli pracownika i pracodawcy, uzgadniającym nowe warunki pracy lub płacy w miejsce dotychczasowych. Żadna ze stron nie ma jednak obowiązku zaakceptowania warunków zaproponowanych przez drugą stronę. Przy porozumieniu stron w zakresie zmiany warunków pracy i płacy nie ma właściwie żadnych prawnych ograniczeń - wszystkie kwestie związane ze zmianą tych warunków podlegają uzgodnieniu między stronami.
Wypowiedzenie zmieniające - gdy warunki mniej korzystne Jeżeli nowe warunki zatrudnienia mają być dla pracownika mniej korzystne albo pracownik nie wyraża zgody na nowe warunki - wówczas musisz dokonać wypowiedzenia zmieniającego, czyli oświadczenia woli o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków zatrudnienia oraz zaproponowaniu nowych. Jest ono jednostronną czynnością prawną, co oznacza, że pracownik może jedynie przyjąć do wiadomości dokonane wypowiedzenie lub je odrzucić. Bez znaczenia jest, czy wyraża na to zgodę, czy nie. Jeżeli pracownik przyjmie nowe warunki zatrudnienia - będą one obowiązywać po upływie okresu wypowiedzenia. Jeśli natomiast odrzuci, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia. Zatem wybór pomiędzy porozumieniem a wypowiedzeniem zmieniającym nie jest wyborem zależnym wyłącznie od woli pracodawcy. Wypowiedzenie zmieniające , przyjęcie (skutek, zmiana umowy) odmowa (rozwiązanie umowy) w praktyce wyłącznie stosowane przez pracodawców w stosunku do pracowników. Polega na tym, że pracodawca proponuje nowe warunku pracy lub płacy, a jeśli pracownik ich nie przyjmie to wtedy skutkuje wypowiedzeniem umowy. (np. dopiero jak wypowie płace- 7tys i zaproponuje 5tys, jeśli tylko wypowie to nie ma wypowiedzenia zmieniającego. ) Podstawowym celem wypowiedzenia zmieniającego jest zmiana stosunku pracy, a nie jego zakończenie .
Konstytutywnym elementem wypowiedzenia zmieniającego jest propozycja nowych warunków pracy lub płacy. Poprzez wypowiedzenie zmieniające nie można zmienić podstawy stosunku pracy (w szczególności nie można zmienić rodzaju umowy np. z nieokreślonej na określoną ).
Wypowiedzenie zmieniające uważa się za dokonane z chwilą złożenia pracownikowi na piśmie propozycji nowych warunków - od tej chwili zaczyna biec okres wypowiedzenia. Oświadczenie może zawierać pouczenie o tym, że pracownik w ciągu połowy okresu wypowiedzenia może się nie zgodzić na warunki co będzie oznaczać rozwiązanie umowy. Brak pouczenia , pracownik ma czas na podjęcie decyzji przez cały okres wypowiedzenia. Jeśli ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz