Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie - strona 1 Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie - strona 2 Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie - strona 3

Fragment notatki:


Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie Polityka zatrudnienia - praktyczna działalność organów władzy publicznej szczebla centralnego i lokalnego mająca na celu oddziaływanie na rozmiary zatrudnienia i bezrobocia. Zadania polityki zatrudnienia: Redukcja bezrobocia,
Likwidacja ubóstwa,
Wypełnianie luki zatrudnieniowej,
Oddziaływanie na decyzje w sprawie wyboru między bezrobociem a inflacją,
Reorientowanie instytucji rynku pracy. Zadania aktywnej polityki zatrudnienia: Minimalizowanie poziomu bezrobocia frykcyjnego,
Zmniejszanie bezrobocia strukturalnego za pomocą selektywnych programów zmierzających do poprawy funkcjonowania rynku pracy Instrumenty polityki zatrudnienia :
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Bilanse siły roboczej
Przepisy prawa
Zasiłki dla bezrobotnych Bezrobocie - problem ekonomiczny - nierównowaga pomiędzy podażą siły roboczej (zasoby pracy) a popytem na pracę (miejsca pracy) Bezrobocie - kwestia społeczna - stan bezczynności zawodowej osób zdolnych do pracy i zgłaszających gotowość do jej podjęcia, dla których podstawą egzystencji są dochody z pracy. Formy bezrobocia ze względu na występowanie: 1. jawne 2. Ukryte Bezrobocie ze względu na przyczyny :
Frykcyjne
Sezonowe
Koniunkturalne
Transformacyjne
strukturalne
Formy bezrobocia ze względu na czas trwania:
Krótkookresowe
Długookresowe
Chroniczne Formy bezrobocia ze względu na obszar :
Powszechne
Regionalne Skutki bezrobocia: Ekonomiczne
Społeczne
Prawne
Polityczne
Psychologiczne
Zdrowotne
obyczajowe Społeczne skutki bezrobocia: Degradacja ekonomiczna,
Degradacja pozycji społecznej,
Trudna sytuacja dzieci,
Bezrobocie młodzieży - zniekształcony proces aktywizacji zawodowej,
Dewaluacja kwalifikacji zawodowych,
Obniżenie aspiracji edukacyjnych,
Osłabienie woli pracy,
Frustracja, apatia, agresja,
Obojętność, osłabienie poczucia więzi rodzinnych i społecznych,
Zahamowanie rozwoju osobowego,
Zachowania dewiacyjne i patologiczne. Cechy bezrobocia w Polsce: Wysoki odsetek kobiet
Duże zróżnicowanie przestrzenne
Długookresowy charakter
Wysoki odsetek młodzieży
Niski poziom wykształcenia bezrobotnych Samorząd terytorialny wobec problemu bezrobocia :
lokalna polityka zatrudnienia
„drugi” rynek pracy
ulgi inwestycyjne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz