Geografia społeczno-ekonomiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia społeczno-ekonomiczna - strona 1 Geografia społeczno-ekonomiczna - strona 2 Geografia społeczno-ekonomiczna - strona 3

Fragment notatki:

Zagadninie 1 Geografia społeczno-ekonomiczna: pojęcie, przedmiot badań, ujęcie branżowe i przestrzenne, źródła informacji w geografii ekonomicznej I. Funkcje geografii:
- idiograficzne (informacyjno-opisowe);
- diagnostyczna (ocena);
- teoretyczno-wyjaśniająca (dlaczego dane zjawiska zachodzą);
- praktyczna (projekcyjno-planistyczna);
- edukacyjna, kulturoznawcza.
II. Geografia społeczno-ekonomiczna - zajmuje się zjawiskami i procesami ludnościowymi, osadniczymi, kulturowymi i gospodarczymi w ujęciu przestrzennym i środowiskowym.
(prof. Zbyszko Chojnicki)
Przedmiotem zainteresowania geografii społeczno-ekonomicznej są: - systemy społeczno-gospodarcze, czyli ludzie (układy społeczne) i ich wytwory, czyli układy techniczno-kulturowe;
- głównym zadaniem geografii jest poznanie organizacji (rozmieszczenia, działania) systemu społeczno ekonomicznego.
III. Ujęcie przestrzenne (terytorialne) stosowane w geografii: - globalne;
- kontynentalne i transkontynentalne;
- subkontynentalne (ponadnarodowe, np. UE);
- krajowe;
- regionalne;
- lokalne (geografia województw, powiatów, gmin itp.);
- miejscowe (geografia firm, przedsiębiorstw, instytucji), analiza miejsca firmy w sieci.
Ujęcie branżowe (rodzajowe) geografii społeczno-ekonomicznej: - ludność;
- systemy kulturowe;
- osadnictwo (urbanizacja);
- gospodarka: rolnictwo, przemysł itd.
IV. Podział geografii społeczno-ekonomicznej:
- geografia ludności;
- geografia osadnictwa
- geografia społeczna (humanistyczna, kulturowa, socjogeografia);
- geografia ekonomiczna (rolnictwa, przemysłu, handlu, usług);
- geografia polityczna.
V. Źródła informacji w geografii społeczno-ekonomicznej:
- roczniki statystyczne
Zagadnienie 2. Rozmieszczenie ludności na świecie: cechy rozmieszczenia ludności, ekumena, subekumena, anekumena. Bariery osadnictwa. Nomadyzm, jego typy, występowanie ludów nomadycznych na świecie. Główne regionalne koncentracje ludności, gęstość zaludnienia i jej zróżnicowanie na świecie. Wstęp: Świat porównuje się do okrętu, który zatonie (przeludnienie). Konferencja poświęcona problematyce ludnościowej (pierwsza) odbyła się w 1954 roku w Rzymie - International Conference on Population and Developement (kolejne odbyły się w Bukareszcie - 1974; Meksyku - 1984; Kairze - 1994).
Rozwój zrównoważony - koncepcja, że państwo powinno mieć odpowiednią liczbę ludności w stosunku do powierzchni.


(…)

…, Ukraina po 40 mln
- obszar wschodniego wybrzeża USA: 180 mln mieszkańców (w tym 20 mln w Kanadzie)
- obszar południowo-wschodniej Azji: Filipiny, Indonezja, Malezja
- Zatoka Gwinejska
- Ameryka Środkowa
- wybrzeże Brazylii
Gęstość zaludnienia świata wynosi ok. 44 os/km2.
Średnia krajowa nie jest adekwatna do gęstości rzeczywistej: np. w Egipcie wynosi ona 70 os/km2, ale ludność zamieszkuje tylko 1/10…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz