Geografia społeczna

note /search

Migracje - emigrant

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia społeczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2324

MIGRACJE (mobilność ludzi w przestrzeni) Przemieszczenia : a) osób posiadających stałe miejsce zamieszkania : - wiążące się ze zmianą miejsca zamieszkania (migracje): * jednokierunkowe (definitywne)- stałe lub trwałe migracje * pierwotne : ∙ periodyczn e (sezonowe) ∙ sporadyczne (wakacje, ob...

Mierniki porównań międzynarodowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1526

MIERNIKI PORÓWNAŃ MIĘDZYNARODOWYCH : WSKAŹNIK ROZWOJU SPOŁECZNEGO - HDI - ( Human Development Index ): - do obliczania bierze się mierniki podstawowe: - przeciętne dalsze trwanie życia - ogólny wskaźnik solaryzacji brutto (dla wszystkich poziomów nauczania) - wskaźnik umiejętności czytania z...

Prognozy demograficzne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1806

PROGNOZY DEMOGRAFICZNE : Zwieńczenie wiedzy z demografii i geografii ludności PROGNOZA- naukowo (przesłanki naukowe; logiczne wnioskowanie) sąd (opinia) o stanie jakiegoś zjawiska w przyszłości. Kto jest uprawniony do sporządzania prognoz...

Ruch naturalny ludności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia społeczna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1995

RUCH NATURALNY LUDNOŚCI - zjawiska naturalne wpływające na liczbę i strukturę ludności. Elementy : a) wpływ bezpośredni: urodzenia , zgony b) wpływ pośredni: małżeństwa , rozwody , separacje MAŁŻEŃSTWA : - impuls do rozwoju demograficznego dawniej - informacje z Urzędy Stanu Cywilnego - małż...

Umieralność

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia społeczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1743

UMIERALNOŚĆ : ZGON - jedyne pewnie zdarzenie demograficzne. Def .: Zgon - trwałe, nieodwracalne ustanie czynności narządów niezbędnych do życia, konsekwencją czego jest ustanie czynności całego organizmu. Wyróżniamy zgony niemowląt - miern...

źródła danych o ludności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1365

ŹRÓDŁA DANYCH O LUDNOŚCI : - ewidencja bieżąca (stan ludności- księgi meldunkowe; ruch naturalny ludności- dane Urzędów Stanu Cywilnego; ruch wędrówkowy- MSWiA) - spisy i mikrospisy - badania metodą reprezentacyjną, ale nie spisy i mik...

Struktury ludności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia społeczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1295

STRUKTURY LUDNOŚCI : - cechy badane w spisach: ( minimum demograficzne : wiek, płeć, stan cywilny (obligatoryjne) - inne cechy: wykształcenie, narodowość, wyznanie, obywatelstwo 1. PŁEĆ : - męska, żeńska w sensie prawnym - jest cechą niezmienną w czasie - można zmienić płeć sądownie Współc...

Ubóstwo

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia społeczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1750

UBÓSTWO : - związany z zatrudnieniem i dochodami - pracujący są mniej narażeni na ubóstwo Polska : 1. dochody- zróżnicowane Ubóstwo = bieda - opisuje braki dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka (wyżywienie, schronienie- mieszkanie, przemieszczanie...

Geografia społeczno-ekonomiczna

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Geografia społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1309

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pojęcie geografi, funkcje poznawcze, funkcje prakyczne, podejścia metodologiczne, dyscypliny szczegółowe....