Migracje - emigrant

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Migracje - emigrant - strona 1 Migracje - emigrant - strona 2 Migracje - emigrant - strona 3

Fragment notatki:

MIGRACJE (mobilność ludzi w przestrzeni)
Przemieszczenia :
a) osób posiadających stałe miejsce zamieszkania :
- wiążące się ze zmianą miejsca zamieszkania (migracje):
* jednokierunkowe (definitywne)- stałe lub trwałe migracje
* pierwotne :
∙ periodyczn e (sezonowe)
∙ sporadyczne (wakacje, obozy)
- nie wiążące się ze zmianą miejsca zamieszkania (przemieszczenia dobowe):
* wahadłowe :
∙ zarobkowe
∙ nauka
* okolicznościowe MIGRACJA - przemieszczanie ludności związane ze zmianą miejsca zamieszkania 9stałego lub czasowego) i przekroczeniem granicy administracyjnej .
Umykają migracje w dużych miastach (brak migracji wewnętrznych w miastach).
GMINY- rejestracja migracji pomiędzy gminami- nie jest rejestrowana;
- gdy migracja następuje w gminie miejsko-wiejskiej (z miasta do wsi)- jest rejestrowana.
PODZIAŁ MIGRACJI :
a) ze względu na kierunek (miasto-wieś):
- z miasta do miasta
- z miasta na wieś
- ze wsi do miasta
- ze wsi do wsi
b) na obszar, na którym mają miejsce :
- zagraniczne (granicą administracyjna jest granica państwowa)
- wewnętrzne (na obszarze państwa); a w nich:
* międzywojewódzkie
* międzypowiatowe
* międzygminne
c) na czas trwania :
- stałe (trwałe) - stała zmiana miejsca zamieszkania
- okresowe (czasowe) - czasowa zmiana miejsca zamieszkania
- wahadłowe (np. dojazdy do szkół)
d) przyczyny :
- ogólna : świat nie jest jednolity (jest zróżnicowany pod względem warunków naturalnych, ekonomicznych, rozwoju gospodarczego)
- ekonomiczne : (poprawa warunków bytowych)
- pozaekonomiczne :
* polityczne (konflikty państwowe), religijne, narodowościowe
* względy rodzinne: zawarcie małżeństwa
e) na sytuacje osobista migrantów :
- dobrowolne - migrant podejmuje decyzję niezależne
- wymuszone - migrant nie jest zmuszany administracyjnie, ale zmusza go sytuacja, np. odmienność religijna- szykanowanie
- przymusowe - nakaz administracyjny- przesiedlenia ludności w inne miejsce ( Repatriacja - opuszczenie ojczyzny i ponowny powrót do nie); Wysiedlenia - usunięcie osób z danego terenu.
EMIGRANT - osoba opuszczająca dany teren i osiedlająca się w innym miejscu;
- krajowy
- zagraniczny
IMIGRANT - osoba przyjeżdżająca do danego miejsca;
- krajowy (wewnętrzny)
- zagraniczny
Nie każdy imigrant jest cudzoziemcem


(…)

… wędrują osoby z wykształceniem wyższym i średnim
- ogółem najwięcej wędruje osób z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym
* Stan cywilny:
- kawalerowie/ osoby stanu wolnego kierują się do miast
- w stanie małżeńskim (suburbanizacja) ludzie wędrują na wieś
- owdowiałe, częściej kobiety- mało- nowy związek małżeński lub przeprowadzenie się do dzieci
PRZYCZYNY MIGRACJI; WEWNĘTRZNE (okres 1989-2002…
… przybyło w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim
- suburbanizacja- na wieś migracje w województwach zachodnich i mazowieckim; najbardziej widoczne
Selektywność migracji ze względu na:
- płeć
- wiek
- stan cywilny
- wykształcenie
W Polsce zachodniej- dominują z miast na wieś
W Polsce wschodniej- dominują ze wsi do miast
Natężenie migracji w Polsce maleje;
- 1950-60- rocznie…

Cudzoziemcy wg krajów:
- Ukraina 25%, Rosja, Niemcy, Białoruś 5-10%; Wietnam, Armenia, USA, Wielka Brytania, Francja, Bułgaria, Litwa <5%
Migranci przybyli:
- w wieku produkcyjnym- 70%:
* mobilny- 18-44 lat- 50%
* niemobilny- >44 lat- 20%
Wśród migrantów:
- 28,8%- wyższe wykształcenie
- 35%- z wykształceniem średnim
(generalnie napływają do Polski ludzie dobrze wykształceni)
Obywatelstwo:
- najczęściej…
… przestrzennie są kobiety.
MIERNIKI- WSPÓŁCZYNNIKI:
1. Współczynnik emigracji brutto (odpływu):
Et - liczba emigrantów z danej jednostki administracyjnej
2. Współczynnik imigracji brutto (napływ):
Liczba przyjeżdżających do danej jednostki administracyjnej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
3. Współczynnik migracji netto  współczynnik salda migracji:
gdy I>E  WMN>0 Nazwa współczynnik imigracji netto (zysk migracyjny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców).
I<E  WMN<0 Współczynnik emigracji netto (strata migracyjna w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
4. Współczynnik obrotu migracyjnego (indeks ruchliwości):
- mówi o stopniu mobilności przestrzennej na danym obszarze
- stopień mobilności lub zasiedziałości określa
5. Współczynnik efektywności migracji:
- stosunek salda migracji do obrotu migracyjnego
- mówi…
…);
Mieszkający stale (rezydenci)
1. sprawy rodzinne 43,1% (zwarcie związku małżeńskiego)
2. warunki mieszkaniowe 35,5%
3. praca 13,3%
- zdrowie 2,5%
- edukacja
WSKAŹNIK ZASIEDZIAŁOŚCI- ludność zamieszkała od urodzenia;
- najwięcej Polska: Południowo-Wschodnia: Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpackie
- województwa zachodnie i północne- mały wskaźnik- napływ ludności na ziemie odzyskane
- do miast najwięcej…
… zmieniła granice po wojnie- część ludności po stronie wschodniej pozostało, a część po zachodniej; urodzili się w Polsce, ale gdy się rodziły, to były tereny nie nasze), Francja (powroty po wojnie pracujących w przemyśle górniczym we Francji), Włochy- ludność urodzona za granica, największe wartości.
Ludność urodzona za granica:
- przeważają województwa zachodnie (kosmopolityzm) i województwa mazowieckie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz