Geografia ekonomiczna - 1e

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna - 1e - strona 1 Geografia ekonomiczna - 1e - strona 2 Geografia ekonomiczna - 1e - strona 3

Fragment notatki:

Współczesna ocena migracji na tle ekonomicznym
międzynarodowa migracja pracowników jest niezbędne dla przetrwania uprzemysłowionych gospodarek migracja reguluje rynki pracy
MIGRACJE
Ze względu na motywy migracji wyróŜniamy:
-- Migrację zarobkową,
-- Migrację rodzinną,
-- Migrację polityczną,
-- Migrację religijną,
-- Migrację osadniczą,
-- Migrację narodowościową,
-- Migrację wywołaną osobistymi (psychosocjologicznymi) celami i cechami osób przemieszczających się,
Migracje wewnętrzne w Chinach są przykładem migracji na tle ekonomicznym w kierunku wielkich centrów gospodarczych
Migracje wewnętrzne w Indiach są przykładem migracji na tle ekonomicznym w kierunku wielkich centrów gospodarczych
Migracje wewnętrzne młodych ludności Brazylii są przykładem migracji na tle ekonomicznym w kierunku wielkich centrów gospodarczych
MIGRACJE
Ze względu na sposób organizacji migracji wyróŜniamy:
-- Migracje planowe
-- Migracje Ŝywiołowe
-- Migracje nielegalne
-- Migracje dobrowolne
-- Migracje przymusowe
-- Migracje indywidualne
-- Migracje grupowe
Prawa migracji Ravensteina (1885, 1889)
I. Migracja a odległość
Znaczna część migrantów przebywa jedynie krótkie odległości.
Im większa odległość od miejsca emisji migrantów tym ich liczba jest mniejsza. Migranci przybywający z duŜej odległości wybierają jako miejsce osiedlenia duŜe ośrodki miejskie
Prawa migracji Ravensteina:
II. Migracja etapowa
Cechą właściwą dla kaŜdego społeczeństwa jest przemieszczanie się ludności w kierunku centrów przemysłu lub handlu. Mieszkańcy wsi sąsiadujących bezpośrednio z gwałtownie rozwijającymi się miastami gromadzą się w tych miastach, a na ich miejsce przybywają migranci z miejscowości bardziej odległych od duŜych centrów.
III. Przepływ i przypływ powrotny
KaŜdy główny przypływ migracyjny generuje przepływ powrotny
IV. Skłonność do migracji
Mieszkańcy duŜych aglomeracji są mniej skłonni do migracji niŜ mieszkańcy terenów słabiej zurbanizowanych.
V. Kobiety a migracja
Wśród migrantów przebywających krótkie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz