Migracje - klasyfikacje, przyczyny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Migracje - klasyfikacje, przyczyny - strona 1 Migracje - klasyfikacje, przyczyny - strona 2

Fragment notatki:

Migracje
Ruchy wędrówkowe ludności
Przemieszczenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania.
Klasyfikacje migracji
Przemieszczanie osób połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej jednostki administracyjnej,
Minimalny czas przebywania w nowej jednostce - 3 miesiące
Zmiana miejsca zamieszkania za okres dłuższy niż jeden rok (ONZ)
Wewnętrzne-zewnętrzne, emigracja -imigracja, Przyczyny migracji
o charakterze ekonomicznym o charakterze pozaekonomicznym.
pobudki polityczne,
narodowościowe,
religijne,
przeniesienia służbowe,
przyczyny społeczne,
psychologiczne,
kulturowe,
kataklizmy,
klęski żywiołowe.
Teorie dotyczące przyczyn migracji
Wiele teorii choć brak jednej o charakterze uniwersalnym, bo migracje mają charakter zarówno jednostkowy, jak i masowy.
J. Hicks - migracje powodowane są korzyściami jaki migrant może osiągnąć,
J.M. Keynes - m. wiążą się z rozmiarami potencjalnego bezrobocia i możliwościami zatrudnienia w innym miejscu,
E. Lee - m. są następstwem wzajemnego oddziaływania czynników wypychających z miejsca pochodzenia migranta i przyciągających z miejsc docelowych,
Teoria systemu światowego - m. to efekt nierównowagi pomiędzy centrum a peryferiami. Przepływy te wykazują związek z cyklami koniunkturalnymi,
6. T. J. Hatton, J.G. Williamson - wyróżnili główne czynniki ekonomiczne i demograficzne m.: różnice w poziomie dochodów, wzrost gospodarczy w krajach emigracji, różnice w strukturze demograficznej, rozwój transnarodowych powiązań między społecznościami.
7. Transformacja mobilności demograficznej W. Zelinsky. Mobilność przestrzenna postrzegana jest jako proces zmierzający do równoważenia zasobów ludzkich i zasobów pracy.
Prawidłowości przemieszczeń przestrzennych
Zróżnicowanie przestrzenne,
Sytuacja gospodarcza
Zróżnicowanie w strukturze społeczno-demograficznej
Bariery
Prawa migracji Ravensteina
Prawidłowości dotyczą:
zasięgu migracji,
częstotliwości migracji,
struktury społeczno-demograficznej migrujących. Teoretyczną koncepcję oddziaływania przestrzennego układu jednostek i terenów na podejmowanie decyzji o migracji i kształtowanie się przepływów migracyjnych opracował B.J. Berry.
Zachowania człowieka są stymulowane pewnymi regułami nie zależnymi od woli i świadomości= prawa behawiorystyczne zasada najmniejszego wysiłku,
subiektywnej percepcji odległości i szerokości pola informacji,
poziom aspiracji,


(…)

zaludnienia,
Zmiana struktury narodowościowej,
Zmiany w strukturze społeczno-ekonomicznej

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz