Saldo migracji

note /search

Ludność Polski

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ustalanie liczby ludności, migracje, saldo...

Ludność Polski (1)

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia ekonomiczna Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

, w których już rok kolejny się nie sprawdził, gdyż w 2008 zanotowano niewielki wzrost, głównie spowodowany saldem...

Migracje jako kwestia społeczna

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Polityka społeczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

, natomiast odpłynęło 291 tys.  Saldo migracji w miastach na 1000 osób wynosiło -1,5. Na tereny wiejskie w 2006...

Faza postmodernizacji

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1246

. Pomiar migracji - saldo migracji: SM = I - E/1000 Obrót migracyjny (ogólna mobilność): OM = I + E...

Migracje - emigrant

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia społeczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2261

netto  współczynnik salda migracji: gdy I>E  WMN>0 Nazwa współczynnik imigracji netto (zysk migracyjny...