Saldo migracji - strona 2

Modele procesu planowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

gminy, saldo migracji mieszkańców i ich przyrost naturalny -poziom bezrobocia (czy należy stworzyć...

Demografia wykład 12

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

jest to liczba emigrantów. Saldo migracji - różnica między liczbą osób, które przybyły do kraju na stałe...

Ulicówka i urbanizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

, poziom przyrostu naturalnego, zmienia się saldo migracji, struktura zawodowa ludności, wielkość rodziny...

Opracowanie zagadnień z ekonomii 11

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

demograficznych wpływających na podaż pracy wyróżnia się m.in. przyrost naturalny, saldo migracji, czynniki...

Demografia - LUDNOŚCI - MIGRACJA

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Demografia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2331

; ustrój polityczny odpychające: ekonomiczne; ustrój polityczny Saldo migracji - różnica między osobami...

Equity markets 1d

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

czasie • Ls - saldo migracji, jest to róŜnica między liczbą osób, które napłynęły a liczbą osób...

Współczynnik reprodukcji netto

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
 • Demografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1624

, która napłynęła do kraju a ta która odpłynęła. Napływ i odpływ migracyjny Dodatnie i ujemne saldo migracji...