Współczynnik reprodukcji netto

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczynnik reprodukcji netto - strona 1 Współczynnik reprodukcji netto - strona 2 Współczynnik reprodukcji netto - strona 3

Fragment notatki:

Współczynnik reprodukcji netto - Współczynnik reprodukcji netto charakteryzuje aktualna płodność i umieralność, wyrażając średnią liczbę żywo urodzonych dzieci płci żeńskiej, które dożywają wieku swych matek, a przypadających na 1 kobietę, będącą w wieku rozrodczym. Jeżeli współczynnik reprodukcji netto jest większy od jedności, oznacza to, że przy wzorcach umieralności i płodności utrzymujących się w przyszłości na poziomie wyjściowym liczba ludności będzie wzrastała, jeżeli natomiast będzie on utrzymywał w długim okresie wartość mniejszą od jedności, to liczba ludności będzie w przyszłości malała.
-mniejszy od jedności - reprodukcja zwężona , bądź oszczędna - gdy 3 matki rodzą 2 żywych dzieci 
Współczynnik płodności : określa średnią liczbę dzieci rodzonych przez jedną kobietę w danym społeczeństwie. Największy współczynnik występuje w krajach afrykańskich, np. w Nigrze powyżej 4, najniższy w Europie, poniżej 2.
Wpł - współczynnik płodności Ut- liczba żywych urodzeń w okresie t
K15-49 - średnia liczba kobiet w wieku 15-49
C - constans (1000*100)
Wzór - ?
Ludność zastojowa i ustabilizowana - zgony i urodzenia na niezmiennym poziomie
Współczynnik obciążenia demograficznego - Wskaźnik obciążenia demograficznego to stosunek liczby mieszkańców w wieku pozaprodukcyjnym do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym, wyrażony w procentach.
Współczynnik dzietności kobiet - współczynnik określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat).
Przyjmuje się, iż współczynnik dzietności między 2,10 - 2,15 jest poziomem zapewniającym zastępowalność pokoleń.
Ruch przestrzenny ludności Teorie migracji
Metody pomiaru migracji
Polityka migracyjna Konsekwencje migracji
Migracje - ruch przestrzenny ludności Dwa strumienie migracji - 1. Ze wsi do miast - dla krajów Europy zachodniej od poł XIX w w krajach rozwiniętych ok 70% zamieszkuje miasta 2. Zarobkowe - charakterystyczne dla najbogatszych krajów świata, ale także tam gdzie jest np. ten sam język np. z byłego ZSRR - do Rosji.
Teoria mikroekonomiczna - rozważanie przez migranta indywidualnych korzyści i strat związanych z przemieszczeniem się. - na ile zarobki będą tam wysokie, żeby zrównoważyły koszty przemieszczania się.
Koszty społeczne migracji - np. rozłąka z ojczyna i rodziną
Teoria makroekonomiczna - migranci migrują do tych obszarów, które maja siłę przyciągania, są tam wysokie zarobki, jest możliwość podjęcia pracy.
Cechy migracji :

(…)

… pracy.
Cechy migracji : - częściej mężczyźni (18-44) niż kobiety
- z peryferii do centów (usługi)
Jak się mierzy skalę migracji - na podstawie salda migracyjnego - różnica między ludnością, która napłynęła do kraju a ta która odpłynęła.
Napływ i odpływ migracyjny
Dodatnie i ujemne saldo migracji- składnik rzeczywistego przyrostu ludności.
Zewnętrzne :
Migracje zarobkowe
uchodźctwo
Migracje polityczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz