Modele procesu planowania - Model dzialania celowego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele procesu planowania - Model dzialania celowego - strona 1 Modele procesu planowania - Model dzialania celowego - strona 2 Modele procesu planowania - Model dzialania celowego - strona 3

Fragment notatki:

MODELE PROCESU PLANOWANIA Model dzialania celowego(powszechnie stosowany) Wyrożnia się 4 etapy:
Ocena stanu istniejącego (diagnoza)
Etap ten obejmuje dwie kategorie działania:
Okreslamy potrzeby mieszkańców (badamy czego potrzeba mieszkańcom)
Oceniamy zasoby posiadane przez gmine, które możemy wykorzystac do rozwoju gminy, czyli oceniamy:
-polozenie gminy w stosunku do szlakow komunikacyjnych
-obecnosc i polozenie głownych, strategicznych dróg na terenie gminy
-sprawdzamy jakie osrodki(aglomeracje) sąsiadują z gmina
-jakie zasoby przyrodnicze posiada gmina
-jakie ukształtowanie terenu występuje na terenie gminy
-czy gmina posiada zasoby naturalne, jakie, i czy sa to złoża udokumentowane
-czy gmina posiada zasoby wód, terenu wolnego do zagospodarowania lub zainwestowania
Pod katem demografii analizujemy:
-liczbę ludności gminy, saldo migracji mieszkańców i ich przyrost naturalny
-poziom bezrobocia (czy należy stworzyć warunki dla inwestorów)
-struktura wiekowa społeczeństwa i prognozy na przyszłość
W ujęciu gospodarki analizujemy:
-jakie funkcje pełni gmina, -czy gmina prowadzi gospodarkę innowacyjna czy tradycyjna, czy są tendencje na zmianę tego stanu,
-jaki procent ludności ma dostęp do sieci wodociągowych(telefonu, Internetu itp.)
-czy ludność ma dostęp do szkół, opieki zdrowotnej
-jaki procent w budżecie gminy zajmują inwestycje i jak to się zmieniało na przestrzeni lat, jak gmina wykorzystuje środki z funduszy europejskich, czy budżet gminy jest stabilny, czy gmina zaciąga kredyty
Ta diagnoza jest pewnego rodzaju studium uwarunkowań, aktem kierownictwa wewnętrznego na podstawie którego kolejne działania tj M.P.Z.P
Budowa planu i weryfikacja jego treści
Ustawa z 2003r i punkt powyższy wpływają na treść planu:
-wyznaczamy cele, co chcemy zmienić w gospodarce przestrzennej gminy
-uwzględniamy „strategię rozwoju gminy” i punkt 1
-w planie uwzględniamy tez Plan zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa czyli Plany szczebli wyższych Na etapie tworzenia planu właściwego wyróżniamy projekt planu wstępny i ogólny: -tworzymy opracowania w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000(rzadko używany)
-prognozujemy oddziaływania ustaleń planu na środowisko przyrodnicze
-prognozujemy skutków finansowych uchwalenia planu
-plan jest poddawany ocenie opinii publicznej, z możliwością wglądu do planu przez społeczeństwo, komisję architektoniczną, konserwatora zabytków,
-plan jest uchwalany przez Radę Gminy i trafia do wojewody
-od tej pory staje się aktem prawa miejscowego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz