Podstawy gospodarki przestrzennej

note /search

Istota regionu ekonomicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3416

ISTOTA REGIONU EKONOMICZNEGO W literaturze i publicystyce ekonomicznej bardzo często operuje się terminem region. Pojęcie to używane jest w różnych znaczeniach i obejmuje różne jednostki przestrzenne. Stąd mówimy o regionach geograficznych,...

Kryteria i mierniki uprzemysłowienia regionów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2618

Kryteria i mierniki uprzemysłowienia regionów. Przemysł odgrywa kluczową rolę w ekonomice większości współczesnych krajów, wiąże się to z następującymi faktami: Wytwarza on narzędzia i środki pracy, Dostarcza poważnej ilości materiałów i półfabrykatów, Osiąga najwyższe wskaźniki wydajności pra...

Lokalizacja działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2198

LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Istotnym elementem w gospodarce przestrzennej jest określenie przestrzennej lokalizacji zakładów produkcji. Wiąże się to z istniejącymi dysproporcjami w rozwoju poszczególnych części kraju. D...

Metoda taksonomiczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1680

METODA TAKSONOMICZNA Bezwzorcowa, o wysokich wymaganiach statystycznych, jedna z najbardziej obiektywnych metod. Metoda taksonomiczna obejmuje cztery podstawowe etapy: Dobór cech typologicznych (podstawowy najważniejszy etap, optymalny wybór mierników powinien zawierać się w przedziale od 3-9. J...

Przedmiot Gospodarki Przestrzennej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2233

PRZEDMIOT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Procesy rozwoju gospodarczego zawsze odbywały się w ściśle określonej przestrzeni jednak przestrzeń długo nie była dostrzegana w ekonomii jako istotny czynnik rozwoju gospodarczego. W ekonomii klasycznej...

Zadania gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1519

Zadania realizowane przez gminy dzielą się na: 1.Własne Służą realizacji potrzeb społeczności lokalnej. Zadania własne gminy (wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym 8.03.1990r.) obejmują zagadnienia: -ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska -lokalnego układu komunik...

Przestrzeń geograficzna - Gospodarka przestrzenna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2506

PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA Przestrzeń geograficzna- jest to zbiór obiektów geograficznych miedzy którymi zachodzą relacje. Jest to każdy obszar geodezyjny z uwzględnionymi cechami występującego na tym obszarze środowiska. Elementami ...

Cechy przestrzeni w gospodarce przestrzennej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3059

cechy przestrzeni w gospodarce przestrzennej: 1 .Publiczny charakter - pojmowanie przestrzenne jako dobro publiczne . Ogolnodostepnosc dla spoleczenstwa, swoboda korzystania z jej właściwości ( nie można w dowolny sposób zagospoda...

Zaprowadzenie ładu przestrzennego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1281

Cel I rzędu (zaprowadzenie ładu przestrzennego) Ład przestrzenny- oznacza porządek elementów w przestrzeni, nie jest to tylko dowolne rozmieszczenie obiektów na jakiejś powierzchni, ważniejsze sa relacje i harmonia, jedność i spójność mie...

Cele III rzedu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

Cele III rzedu: Cel 1: ochrona ludności przed niekorzystnym oddziaływaniem gospodarki prawidłowe rozmieszczenie w celu unikniecia kolizji podfunkcji np. nie lokalizujemy terenow rekreacyjnych w pobliżu obiektow przemysłowych(w Polsce prze...