Istota regionu ekonomicznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3423
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota regionu ekonomicznego - strona 1 Istota regionu ekonomicznego - strona 2 Istota regionu ekonomicznego - strona 3

Fragment notatki:


ISTOTA REGIONU EKONOMICZNEGO W literaturze i publicystyce ekonomicznej bardzo często operuje się terminem region. Pojęcie to używane jest w różnych znaczeniach i obejmuje różne jednostki przestrzenne. Stąd mówimy o regionach geograficznych, administracyjnych, politycznych, ekonomicznych, urbanistycznych itp., itd.
Jest to, więc pojęcie wieloznaczne. Zasadniczym podziałem logicznym jest podział pomiędzy pojęciami regionu fizyczno - geograficznego i ekonomicznego.
Termin „ region ” wywodzi się łacińskich słów `regio', `regionis' i oznacza granice wyznaczające przestrzeń. Region ekonomiczny różni się od geograficzno - fizycznego tym, że obejmuje on obszary zagospodarowane przez człowieka.
Za najważniejsze cechy określające region ekonomiczny uznaje się: Obszar o znacznym potencjale sił wytwórczych
Zespół jednostek terytorialnych powiązanych wzajemnie różnymi więziami ekonomicznymi i społecznymi
Obszar, w którym dominuje jeden ośrodek centralny
Obszar o wyraźnej specjalizacji gospodarczej.
Pojęcie regionu ekonomicznego może być rozpatrywane jako kategoria: Poznania (wyodrębnienie, nazwanie konkretnego obszaru) Badania (szczegółowy opis danego obszaru) Działania (wiąże się z budową konkretnych programów rozwoju społeczno - gospodarczego wyróżnionych obszarów)
W polityce regionalnej wyróżnia się dwa ujęcia regionu ekonomicznego: Jako układu strefowego albo powierzchniowego obejmującego zwarte obszary o podobnym profilu gospodarczym (ciągnące się strefowo w przestrzeni)
Jako układu węzłowego skupionego wokół dużego miasta. (Ciążenie układu, strumienie dojazdów do pracy)
W literaturze istnieje kilka definicji regionu ekonomicznego i tak: Wg KAZIMIERZA SECOMSKIEGO: Regionem ekonomicznym nazywamy określony obszar danego kraju, w którym wykształcił się zespół sił wytwórczych wzajemnie ze sobą powiązanych
Wg ANTONIEGO FAJFERKA Regionem ekonomicznym nazywamy terytorialny kompleks produkcyjno - usługowy wyróżniający się od otaczających go obszarów swoistymi formami zagospodarowania.
Wg GEOGRAFÓW AMERYKAŃSKICH Region ekonomiczny to zespół przylegających do siebie obszarów, które mają pewne wspólne lub uzupełniające się cechy charakterystyczne oraz są powiązane szeroką wyminą i przepływami siły roboczej i kapitału.
Wg KAZIMIERZA KUCIŃSKIEGO Regionem ekonomicznym nazywamy zespół przylegających do siebie jednostek wykazujących możliwie wiele cech wspólnych pod względem pewnych kryteriów oraz możliwie wiele różnic w stosunku do jednostek otaczających.


(…)

…, Lazurowe Wybrzeże, Alpy. Decydującym źródłem utrzymania są dochody z turystyki.
Na wielkość regionów ekonomicznych wpływają takie czynniki jak:
- wielkość poszczególnych krajów
- warunki naturalne
- przyjęte kryteria klasyfikacji.
Podstawowym problemem przy wyznaczaniu granic regionów ekonomicznych jest stopień specjalizacji gospodarki. Wyróżniamy tutaj:
Specjalizację ogólną w ramach określonych sekcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz