Wykład z gospodarki regionalnej: Region i regionalizacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3136
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład z gospodarki regionalnej: Region i regionalizacja - strona 1 Wykład z gospodarki regionalnej: Region i regionalizacja - strona 2 Wykład z gospodarki regionalnej: Region i regionalizacja - strona 3

Fragment notatki:

1  Region i regionalizacja  Literatura:   T. Borys,  Regionalizacja, regionalizm i regiony oraz ich różne klasyfikacje ,  Internetowy Biuletyn Statystyki Regionalnej Nr 2   I. Sagan,  Współczesne studia regionalne – teoria, metodologia, praktyka ,  „ Studia Regionalne i Lokalne”, Nr 2(16)/2004   ht p:/ www.studreg.uw.edu.pl/pdf/sril%202004/saganl_2_2004.pdf     I. Pietrzyk,  Polityka regionalna Uni  Europejskiej i regiony państw  członkowskich . PWN, Warszawa 2006;   rozdz. IV. Regiony w państwach członkowskich  Region     obszar;  wydzielona   część  terytorium kraju;    jest  to część większej całości  (kryterium hierarchii)  i  wycinek przestrzeni z zespołem indywidualnych cech  (kryterium indywidualności);   wydzielony, stosunkowo jednorodny obszar  odróżniający się od terenów przyległych określonymi  cechami naturalnymi lub nabytymi;  Region w ujęciu systemowym  SYSTEM to  uporządkowany układ elementów, pomiędzy  którymi zachodzą określone relacje, tworzące całość.   elementy:  ludność, terytorium, gospodarka ;   struktura:  powiązania wewnętrzne i zewnętrzne  funkcje ,  interakcje, sprzężenia zwrotne …;    otoczenie:  inne regiony, GN, UE, gosp. światowa .  Regionalizacja    1) procedura badawcza  polegająca na wyodrębnieniu  regionów w oparciu o określone metody podziału  przestrzeni;  2) rezultat  postępowania regionalizacyjnego w postaci  konkretnego podziału regionalnego kraju.    Metody regionalizacji  OPISOWE     analizy historycznej    analizy  zdjęć satelitarnych  i lotniczych,   badania terenowe  ILOŚCIOWE     metoda punktowa,   metoda  analizy przepływów  międzygałęziowych,   metody taksonomiczne  (wzorcowe i bezwzorcowe)    2  Kryteria wydzielania regionów   Procedura delimitacji  regionów  Regionalizm  1) zbiór różnych wartości, które kształtują świadomości  regionalną oraz poczucie odrębności i tożsamości   określonej zbiorowości terytorialnej (regionalnej);  2) ruch społeczno-kulturowy, polegający na dążeniu do   odnowy (rewitalizacji) lub zachowania dziedzictwa  kulturowego regionu;  3) oddolne  działania polityczne, mające na celu wzmocnienie  gospodarcze i społeczne regionu.  Charakter regionalizmu    pozytywny  (kształtuje i umacnianie więzi z zamieszkanym  regionem, wyzwala inicjatywę i aktywność mieszk. oraz chęć  współdziałania; jest źródłem kapitału społecznego w regionie),      negatywny  ("niszczycielski" charakter regionalizmów; 

(…)

… tożsamość terytorialną
mieszkańców;
 regionalizmy i tożsamość kulturowa regionów traktowane
 unitarne państwo
regionalne;
 unitarne państwo
zdecentralizowane;
 unitarne państwo
scentralizowane.
są jako jedno z głównych źródeł dynamiki rozwojowej UE.
Poziomy administracji terytorialnej w
państwach członk. UE
Zróżnicowanie struktur administracji terytorialnej w UE
państwa
szczebel regionalny
szczebel…
… na dążeniu do
odnowy (rewitalizacji) lub zachowania dziedzictwa
kulturowego regionu;
3)
Procedura delimitacji regionów
 negatywny ("niszczycielski" charakter regionalizmów;
nacjonalizm, ksenofobia, separatyzm narodowy i polityczny).
oddolne działania polityczne, mające na celu wzmocnienie
gospodarcze i społeczne regionu.
Inne znaczenia regionalizacji i regionalizmu
1) decentralizacja władzy publicznej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz