Gospodarka regionalna

note /search

Dystrykty przemysłowe i parki technologiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1729

Dystrykty przemysłowe i parki technologiczne Marshall stworzył koncepcję dystryktów przemysłowych:   Rodzaje organizacji procesu produkcyjnego: Kolejne fazy procesu produkcyjnego zintegrowane pionowo w ramach jednego przedsiębiorstwa Terytorialna organizacja procesu produkcyjnego (proces produ...

Ewolucja poglądów na rozwój gospodarczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 3220

Ewolucja poglądów na rozwój gospodarczy   Paradygmat - dominujące w danej dziedzinie poglądy podzielane przez większość środowiska naukowego   Paradygmaty rozwoju regionalnego Egzogenicznego rozwoju regionalnego (stymulacja przez czynniki spoza regionu) Źródeł należy upatrywać w dwóch głównych n...

Polityka regionalna w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 2968
Wyświetleń: 3612

Polityka regionalna   W ujęciu tradycyjnym (opartym na paradygmacie egzogenicznego rozwoju regionalnego) polityka regionalna rozumiana była jako działalność państwa mająca na celu wyrównywanie poziomu rozwoju w przekroju przestrzennym.   Regiony problemowe: Regiony opóźnione w rozwoju Regiony ...

Strategia rozwoju regionu i narzędzia jej realizacj

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 2919

Strategia rozwoju regionu i narzędzia jej realizacji   Dlaczego i do czego potrzebna jest strategia rozwoju regionalnego? Dużo potrzeb Mało środków Konieczność wyboru priorytetów     Strategia - najważniejszy dokument przygotowywany przez

Gospodarka pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 5873

Regionalizacja w warunkach globalizacji. Kryteria regionalizacji. Regionalizacja - proces wydzielania regionów. Forma klasyfikacji, w której występuje dodatkowe kryterium sąsiedztwa przestrzennego. Dokonując regionalizacji, wydzielamy większe terytoria złożone z mniejszych obszarów o podobnych ce...

Gospodarka regionalna notatki z zajęć

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3024

GOSPODARKA REGIONALNA Polityka regionalna - polityka władz publicznych, której celem jest rozwój regionu i wyrównanie poziomu rozwoju Instrumenty polityki regionalnej: - ekonomiczne (ulgi podatkowe) - prawno-organizacyjne - kontrakty wojewódzkie - plany zagospodarowania przestrzennego - str...

Klaster jako czynnik konkurencyjności regionów - wykład z gospodarki r...

 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1834

2-Apr-12  1  KLASTRY jako czynnik   konkurencyjności regionów   M. Gorynia, B. Jankowska,   Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i  internacjonalizacja przedsiębiorstwa  (rozdz. 2)  ht p://www.mariangorynia.pl/ksiazki/rola-klastrow.pdf      T. Brodzicki, S. Szultka,  Koncepcja klastrów a konk...

Konkurencyjność regionów - wykład z gospodarki regionalnej

 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1701

1  Konkurencyjność   regionów   Literatura:   J. Chądzyński J., A. Nowakowska, Z. Przygodzki,  Region i jego rozwój w warunkach  globalizacji , Warszawa 2007;  rozdz. 3. Konkurencyjność regionów (Z. Przygodzki)   A. Nowakowska (red.),  Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów ;   Wyd. ...

Wykład z gospodarki regionalnej: Polityka regionalna UE

 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1764

1  Polityka regionalna   Unii Europejskiej (EPR)   Europejska polityka regionalna    (polityka spójności)   jest to zespół działań instytucji UE mający na celu  usunięcie dysproporcji w rozwoju gospodarczym i  społecznym krajów i regionów UE oraz zapewnienie  zrównoważonego rozwoju wszystkich jej ...

Wykład z gospodarki regionalnej: Region i regionalizacja

 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3276

1  Region i regionalizacja  Literatura:   T. Borys,  Regionalizacja, regionalizm i regiony oraz ich różne klasyfikacje ,  Internetowy Biuletyn Statystyki Regionalnej Nr 2   I. Sagan,  Współczesne studia regionalne – teoria, metodologia, praktyka ,  „ Studia Regionalne i Lokalne”, Nr 2(16)/2004   ...