Strategia rozwoju regionu i narzędzia jej realizacj

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 2919
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia rozwoju regionu i narzędzia jej realizacj - strona 1 Strategia rozwoju regionu i narzędzia jej realizacj - strona 2

Fragment notatki:


Strategia rozwoju regionu i narzędzia jej realizacji
  Dlaczego i do czego potrzebna jest strategia rozwoju regionalnego? Dużo potrzeb
Mało środków
Konieczność wyboru priorytetów     Strategia - najważniejszy dokument przygotowywany przez samorząd województwa, określający cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu.
  Czego powinna dotyczyć strategia rozwoju regionu? Wszystkich zjawisk społeczno-gospodarczych, które znajdują swe odzwierciedlenie w kompetencjach samorządu
Działań, za które samorząd ponosi odpowiedzialność i na które ma wpływ
Nie powinna dotyczyć zjawisk, na które samorządy nie mają wpływu
  Struktura podstawowych dokumentów regulujących politykę rozwoju regionalnego w Polsce Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR) Określa cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze terytorialnym
Kompleksowy średniookresowy dokument strategiczny Wojewódzkie strategie rozwoju regionalnego Dokumenty poziomu regionalnego
Fakt ich istnienia świadczy o decentralizacji polityki gospodarczej kraju Wojewódzkie programy operacyjne Kontrakty wojewódzkie - są wynikiem negocjacji między zarządem województwa, a stroną rządową. Wieloletnie plany inwestycyjne (WPI) - element planowania rozwoju województwa. Ma spinać to, co ma się dziać w województwie pod względem inwestycyjnym.
 
Obecnie w Polsce funkcjonuje 131 dokumentów strategicznych.
  Jak przebiegały prace nad KSRR? Identyfikacja refleksji do dyskusji Pierwszy etap prac. Zbierają się specjaliści - naukowcy, przedstawiciele samorządów, etc. Wybierają tematy do dyskusji.
Określenie miejsca polityki regionalnej państwa w polityce rozwoju
Trudności w zapewnieniu koordynacji polityki spójności
Wykorzystanie istniejącego know-how
Niepełny proces decentralizacji systemu polityki rozwojowej
Słabość koordynacji działa podejmowanych na szczeblu centralnym i regionalnym
Brak dokumentu programującego politykę regionalną państwa
Efektem refleksji jest dokument z wnioskami. Badania ankietowe Ankietowano pracowników samorządów i ministerstw, by jak najwięcej osób z obu obozów (regionalnego i centralnego) mogło się wypowiedzieć.
Dzięki temu określono instrumenty i strategiczne cele polityki regionalnej. Zdecentralizowano system polityki rozwojowej, w tym regionalnej. Tematyczne grupy robocze Próba jak najefektywniejszego podziału kompetencji. Weryfikacja dotychczasowych osiągnięć. Multi-level governance

(…)

… kulturowe
Współpraca międzyregionalna
 
 
Przygotowanie strategii
Przygotowuje zarząd województwa
Uchwala sejmik
Konsultują samorządy powiatów i gmin
Konsultują partnerzy społeczni (przedsiębiorcy, naukowcy, parlamentarzyści z regionu)
 
Regionalny Program Operacyjny (RPO)
Dokument planistyczny określający obszary, a czasem szczegółowe działania jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz