Wykład 8 z gospodarki regionalnej - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 8 z gospodarki regionalnej - notatki - strona 1

Fragment notatki:

21. Planowanie strategiczne i strategia rozwoju regionu Strategia rozwoju regionu jest kompleksową i perspektywiczną koncepcją rozwoju regionu,przedstawioną w formie zwartego dokumentu. Określa uwarunkowania oraz wyznacza długookresowe cele rozwoju regionu i sposoby ich realizacji.
2. Istota strategii polega na wyznaczeniu celów długookresowych (strategicznych) oraz służących ich realizacji celów operacyjnych.
3. Celem opracowania strategii rozwoju wojewztwa jest tworzenie podstaw merytorycznych i organizacyjnych prowadzenia długofalowej polityki rozwoju regionu.
4. Strategia jest podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorząd wojewztwa polityki rozwoju regionu (tzw. polityki intraregionalnej), opracowuje się ją po to, by samorząd wojewzki dysponował własnym dokumentem, dzięki ktemu będzie mł racjonalnie organizować swoje przyszłe działania; jest podstawowym instrumentem zarządzania regionem.
5. Podstawą prawną opracowania strategii rozwoju regionu jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewztwa (z ustawy tej wynika obowiązek opracowania i uchwalenia strategii). Przygotowanie strategii rozwoju jest obligatoryjnym zadaniem samorządu wojewztwa.
6. Strategia jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do innych dokument planowania regionalnego. Stanowi podstawę do opracowania:
programów średniookresowych (operacyjnych),
zawierania kontrakt wojewzkich, tj. um zawieranych między rządem i samorządem woj. w sprawie realizacji wspnie ustalonych przedsięwzięć rozwojowych,
opracowania PZPW,
budŜetu wojewztwa oraz WPI.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz