Okres przedakcesyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okres przedakcesyjny - strona 1 Okres przedakcesyjny - strona 2 Okres przedakcesyjny - strona 3

Fragment notatki:

Okres przedakcesyjny Okres ten opierał się na dwóch podstawowych aktach prawnych:
Ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa, z dniem 1 stycznia 1999r. reforma terytorialno-administracyjna, która:
Określiła czytelny podział zadań publicznych, przypisując je do odpowiednich struktur, w tym poszerzonych na poziomie powiatów i województw samorządu terytorialnego
Utworzyła rządowo-samorządowe województwa, które stały się głównymi podmiotami realizacji polityki regionalnej
Zobowiązała samorząd województwa do formułowania strategii wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju województwa oraz prowadzenia polityki regionalnej. Zgodnie z założeniami proces ten musiał być i musi być nadal planowany i realizowany przy współpracy z samorządem powiatowym i gminnym
Niestety wraz ze ściśle określonymi zadaniami nie wyposażono samorządu wojewódzkiego w wystarczające środki umożliwiające skuteczną realizację polityki regionalnej, co stanowiło bezpośrednią przeszkodę dla realizacji celów polityki regionalnej państwa.
Sytuacji tej nie zmienił fakt uruchomienia od 2000r. programów przedakcesyjnych , które obok kontynuowanego PHARE zostały poszerzone o program ISPA i SAPARD. Programy pomocowe nie mogły jednak zastąpić braków w zakresie redystrybucji regionalnej środków budżetu państwa.
Ustawie z dnia 12 maja 2000 o zasadach wspierania rozwoju regionalnego; reforma polityki regionalnej.
Ustawa określiła zasady i formy wspierania rozwoju regionalnego oraz normy współdziałania w tym zakresie Rady ministrów i organów administracji rządowej z samorządem terytorialnym i partnerami społecznymi.
Powinna zostać przygotowana Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego - krajowy dokument strategiczny przygotowywany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i przyjmowany przez rząd, dokument wieloletni.
Powinna określać główne priorytety działań, jakie podejmuje rząd w zakresie polityki regionalnej kraju.
Drugi dokument to program wsparcia - dokument wykonawczy do strategii, który pokazuje jak będzie ona realizowana w pewnym zakresie czasu, który nie musi odpowiadać zakresowi czasowemu strategii.
Program wsparcia zawiera informacje jakie działania i jakimi kwotami finansowymi w danym okresie planuje wspierać rząd w danym okresie obowiązywania programu.
Wniosek o wsparcie to przerzucenie piłki na samorządową stronę boiska. Wniosek przygotowywany jest przez zarząd samorządowych województw z uwzględnieniem określonych z góry warunków i przedstawiany sejmikowi wojewódzkiemu. Wniosek powinien być przygotowany w okresie miesiąca od ogłoszenia programu wsparcia i powinien zawierać działania, jakie samorząd będzie chciał finansować ze środków rządowych zgodnie z Programem Wsparcia.


(…)

… wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją 18%
Rozwój współpracy regionów 5%
Kwota to 1 mld 800 mln Euro - relatywnie niskie nakłady budżetowe.
873 mln Euro to były środki budżetu państwa, a reszta to środki samorządów i partnerów prywatnych.
70% środków budżetu państwa przeznaczono na wieloletnie inwestycje samorządu terytorialnego.
4

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz