Polityka regionalna UE

note /search

Okres przedakcesyjny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

Okres przedakcesyjny Okres ten opierał się na dwóch podstawowych aktach prawnych: Ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa, z dniem 1 stycznia 1999r. reforma terytorialno-administracyjna, która: Określiła czytelny podział zadań publicznych, przypisując je do odpowiednich struktur...

Pakiet legislacyjny 2014-2020 - rozporządzenia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

PAKIET LEGISLACYJNY 2014-2020 Przedstawiony w październiku 2011r. Wszystkie elementy tego pakietu są tylko projektami, nie są jeszcze zatwierdzone. Założenia: Uproszczenie realizacji polityki Skupienie się na dotychczasowych wynikach udzielanej interwencji ( warunkowość ) Większe wykorzystanie...

Pierwsza reforma polityki regionalnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2345

Pierwsza reforma polityki regionalnej Jednolity Akt Europejski z 1986 r. zawiera rozdział dedykowany polityce regionalnej - „spójność ekonomiczna i socjalna” - mówi się o konieczności zlikwidowania różnic w rozwoju niektórych regionów. 1988r. - poważne zmiany w zasadach i finansowaniu polityki reg...

Polski model polityki spójności 2014-2020

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1435

POLSKI MODEL POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020 Wspólne ramy strategiczne Strategia rozwoju kraju 2020 (25.09.2012r.) Zwiększenie konkurencyjności gospodarki Poprawa spójności społecznej i terytorialnej Podnoszenie sprawności i efektywności państwa Programy operacyjne Obszary strategicznej interwenc...

Unijna polityka rozwoju regionalnego - geneza i stan obecny.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

UNIJNA POLITYKA ROZWOJU REGIONALNEGO. GENEZA I STAN OBECNY. Celem polityki regionalnej jest zmniejszanie istotnych zróżnicowań rozwojowych. Zmniejszanie zróżnicowania odbywa się na poziomie regionalnym, a nie krajowym. Ponadnarodowa polityka interregionalna - PRR UE Podstawa prawna - w dokumenta...

Zintegrowane programowanie strategiczne w ujęciu terytorialnym.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

ZINTEGROWANE PROGRAMOWANIE STRATEGICZNE W UJĘCIU TERYTORIAKNYM Wielofunduszowość jako spójne podejście do programowania strategicznego i wdrażania polityki europejskiej oraz polityk krajowych. Wspólne Ramy Strategiczne - wspólna realizacja różnych polityk w odniesieniu do terytoeium (Polityki Spój...

Rozwój regionalny - informacje.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

ROZWÓJ REGIONALNY Cechą charakterystyczną procesu rozwoju gospodarczego jest jego różnicowanie się w przestrzeni. Konwergencja - skala różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów zmniejsza się. Rozwój słabszych obszarów odbywa się szybciej i taniej niż rozwój obszarów bogatych.

Rozwój gospodarczy - wykład.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

Rozwój gospodarczy - dwa ujęcia: Tradycyjna ekonomia - rozwój gospodarczy = wzrost gospodarczy, podejście ilościowe, miarą sukcesu jest zmiana wskaźnika PKB Nowa ekonomia - rozwój gospodarczy to wieloaspektowy proces, który prowadzi do zasadniczych zmian i do wzrostu gospodarczego oraz zmniejszani...

Rozwój regionalny - podstawowe pojęcia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

ROZWÓJ REGIONALNY - PRZYPOMNIENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ Polityka regionalna to interwencja w proces rozwoju regionalnego, to znaczy, że chcemy poprawić efektywność tego rozwoju. Proces rozwoju gospodarczego nie zachodzi równomiernie w ka...

Wstępne warunki dla występowania wzrostu i rozwoju

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Wstępne warunki dla występowania wzrostu i rozwoju: Odpowiednia ilość i jakość pracy - szczególnie ważna jest teraz jakość pracy, określana mianem kapitału ludzkiego - gospodarka oparta na wiedzy. Sama ilość nie gwarantuje wzro...