Pierwsza reforma polityki regionalnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pierwsza reforma polityki regionalnej - strona 1 Pierwsza reforma polityki regionalnej - strona 2

Fragment notatki:

Pierwsza reforma polityki regionalnej Jednolity Akt Europejski z 1986 r. zawiera rozdział dedykowany polityce regionalnej - „spójność ekonomiczna i socjalna” - mówi się o konieczności zlikwidowania różnic w rozwoju niektórych regionów.
1988r. - poważne zmiany w zasadach i finansowaniu polityki regionalnej. Jacques Delors - od jego nazwiska mówi się o pakiecie Jacquesa Delorsa - reforma polityki regionalnej.
I PAKIET DELORSA Podwojenie środków finansowych przeznaczonych na politykę regionalną.
Etapowe, wieloletnie programowanie i implementacja Funduszy strukturalnych.
Okresy programowania, perspektywy finansowe - okresy wieloletnie, na które planuje się budżet UE:
1988-1993r. - pierwszy okres
1994-1999r. - drugi okres
2000-2006r. - trzeci okres
2007-2013r. - czwarty okres
2014-2020 - piąty okres
Utrzymanie koncentracji interwencji - w wymiarze merytorycznym i przestrzennym.
Cel 1 - obszary zacofane
Cel 2 - upadające regiony przemysłowe
Cel 3 - przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu
Cel 4 - promowanie integracji zawodowej absolwentów i młodych pracowników
Cel 5a - zacofane obszary rolnicze
Cel 5b - promocja rozwoju obszarów wiejskich
Podstawowe zasady (od 4 do 16 w zależności od literatury) polityki regionalnej.
Zasada koncentracji - w ujęciu przestrzennym oraz merytorycznym;
Zasada programowania - zwraca uwagę na fakt, że interwencja udzielana z funduszy publicznych powinna wspierać działania zaplanowane;
Zasada partnerstwa - realizacja polityki regionalnej powinna odbywać się poprzez współpracę różnych szczebli oraz różnych podmiotów na tych szczeblach. Wielopoziomowe współrządzenie .
Zasada komplementarności (vel zasada współfinansowania, wkładu własnego) - środki europejskie nie mogą zastępować, lecz mogą uzupełniać środki własne beneficjenta. Aby uzyskać pomoc ze środków europejskich musimy mieć wkład własny.
Wprowadzenie jednostek NUTS (nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych) - aby móc realizować koncentrację przestrzenną, gdyż w każdym z krajów europejskich obowiązuje inny podział terytorialny. Jest to standaryzacja istniejących podziałów. Każdy kraj UE musi określić jaki poziom jego podziału terytorialnego odpowiada szczeblom NUTS. 3 to poziomy regionalne, 2 - poziomy lokalne.
NUTS 1 - główne regiony społeczno-ekonomiczne. U nas są to makroregiony. UE 25 - 97 (?) jednostek, w Polsce jest 6 jednostek.
NUTS 2 - główne regiony - obejmuje regiony, które stanowią pierwszy szczebel podziału największych krajów. U nas województwa. Najważniejszy szczebel w polityce regionalnej.
NUTS 3 - podregiony, nawiązują w Polsce do starego podziału na 49 województw. Obecnie w Polsce jest 66 podregionów.


(…)

…%.
Utrzymanie zasad polityki regionalnej oraz koncentracji przestrzennej i merytorycznej interwencji. Sformułowano 6 celów.
Zmiany instytucjonalne - powstaje Komitet Regionów, organ doradczy dla Rady i Komisji Europejskiej. Jest to podniesienie rangi regionów.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz