Wykład 2 z gospodarki regionalnej - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 2 z gospodarki regionalnej - notatki - strona 1 Wykład 2 z gospodarki regionalnej - notatki - strona 2

Fragment notatki:

4. NUTS (pojęcie, zastosowanie, organizacja) jest to jednolita, hierarchiczna klasyfikacja jednostek terytorialnych państw członkowskich UE, stosowana dla potrzeb polityki regionalnej; służy do gromadzenia, analizowania i udostępniania danych statystyki regionalnej w przekrojach przestrz. Organizacja systemu NUTS NUTS jest klasyfikacją hierarchiczną, w której wyróżnia się: 3 poziomy regionalne: NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 2 poziomy lokalne: NUTS 4 (LAU 1) NUTS 5 (LAU 2) LAU - Local Administrative Unit Kody NUTS sposób kodowania: mieszany (litery + cyfry) NUTS-0: 2-literowy kod odpowiadający krajowi, NUTS 1: oznaczony jednym numerem NUTS 2: oznaczenie 2-cyfrowe NUTS 3: oznaczenie 3-cyfrowe kolejne poziomy oznaczane są cyframi od 1 do 9, 5. Klasyfikacja regionów wg kryteriów ekonomicznych poziom rozwoju (regiony wysoko, średnio, słabo rozwinięte), dynamika rozwoju (regiony o wysokim, średnim lub niskim tempie rozwoju), wg perspektyw rozwoju (rozwojowe, zacofane, problemowe), podstawowy rodzaj działalności (przemysłowe, rolnicze, rolniczo-leśne, przemysłowo-rolnicze, rolniczo-przemysłowe, miejsko-przemysłowe, turystyczne). 6. Czynniki rozwoju regionalnego (endo i egzo, twarde i miękkie) trwały wzrost poziomu życia mieszkańców oraz zwiększanie się potencjału gospodarczego regionów , proces zmian społeczno-gospodarczych, które prowadzą do systematycznej poprawy konkurencyjności i potencjału gospodarczego regionów oraz poziomu i jakości życia ich mieszkańców. Czynniki endogeniczne położenie w przestrzeni geograficznej warunki środowiskowe stan i struktura osadnictwa jakość kapitału ludzkiego poziom rozwoju kapitału społecznego struktura gospodarcza regionu zaawansowanie technologiczne infrastruktura komunikacyjna struktura instytucjonalna inwestycje Czynniki egzogeniczne globalizacja, integracja europejska, warunki makroekonomiczne, koniunktura gospodarcza, popyt zewnętrzny na produkty i usługi GR, polityka regionalna państwa i UE, zakres pomocy publicznej, terytorialna organizacja kraju oraz upodmiotowienie regionów (m.in. zakres zadań własnych), napływ kapitału inwestycyjnego (BIZ),

(…)

… poziom rozwoju kapitału społecznego struktura gospodarcza regionu zaawansowanie technologiczne infrastruktura komunikacyjna struktura instytucjonalna inwestycje Czynniki egzogeniczne globalizacja, integracja europejska, warunki makroekonomiczne, koniunktura gospodarcza, popyt zewnętrzny na produkty i usługi GR, polityka regionalna państwa i UE, zakres pomocy publicznej, terytorialna organizacja kraju…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz