Polityka regionalna UE - strona 2

note /search

Budżet a liczba ludności i koncentracja tematyczna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1246

Budżet a liczba ludności 71,5% udziału w budżecie mniej rozwiniętych regionów, 12,1% - regionów przejściowych, 16,4% - regionów bardziej rozwiniętych. 119,2 mln obywateli regionów mniej rozwiniętych, 72,7 mln obywateli regionów przejściowych i 307,1 mln obywateli regionów bardziej rozwiniętych. U...

Budżet polityki spójności na lata 2007

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Budżet polityki spójności na lata 2007-2013 347,4 mld Euro Dzielenie pieniędzy między trzy cele Cel pierwszy - konwergencja - zmierza do przyspieszenia konwergencji najmniej rozwiniętych regionów i państw członkowskich. Regionami kwalifikującymi się do finansowania w ramach tego celu są głównie r...

Instrumenty współczesnej polityki regionalnej.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

Do instrumentów współczesnej polityki regionalnej zaliczyć można za J. Bachtlerem: Instrumenty finansowe - służą wspieraniu przez sektor publiczny lokalizacji rozwoju podmiotów gospodarczych w obszarach problemowych Instrumenty inwest...

Najważniejsze dokumenty w drugiej połowie lat 90

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Druga połowa lat 90 Głównym motorem wszystkich zmian jakie zaszły w Polsce w polityce regionalnej było zapoczątkowanie procesu akcesji Polski do UE. Dwa najważniejsze dokumenty: Narodowa strategia Integracji (1997r.) przyjęta 28 stycznia 1997r. Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii ...

Fundusz spójności - krótka notka.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI NIE JEST FUNDUSZEM STRUKTURALNYM Fundusz Spójności - utworzony w 1993r. w celu wspierania projektów z dziedziny ekologii oraz infrastruktury transportu w najbiedniejszych krajach Unii Europejskiej. Dedykowany krajom, które mają PNB poniżej 90% średniej unijnej. Działa do dziś, cho...

Koncentracja przestrzenna celu pierwszego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Jak wyglądała koncentracja przestrzenna celu pierwszego? W jednostkach NUTS 2, gdzie PKB na mieszkańca w latach 1994-1996 była poniżej 75% średniej unijnej Obszary zamorskie Francji, Azory, Wyspy Kanaryjskie, Madera Obszary wysokogórs...

Koncentracja merytoryczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1974

Koncentracja merytoryczna Polityka spójności jest traktowana jako podstawowy instrument dla osiągania wskaźników Strategii Europa 2020. Zakłada się, że realizacja działań interwencyjnych polityki spójności powinna koncentrować się na 11 celach tematycznych: Wspieranie B+R oraz innowacyjności Pop...

Pozyskiwanie Funduszy Strukturalnych - dane statystyczne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Największą efektywność w pozyskiwaniu Funduszy Strukturalnych prezentuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Struktura dofinansowania Unii Europejskiej według beneficjentów po 1 maja 2004r.: 42% jednostki samorządu terytorialnego 29% jednostki budżetowe 14% przedsiębiorstwa 4% rolnicy Z...

Nowy model polskiej polityki regionalnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Nowy model polskiej polityki regionalnej Etapy wdrażania nowego modelu polityki regionalnej 2000-2004 okres przedakcesyjny był konsekwencją: Wprowadzonej w 1999r. reformy administracyjno-terytorialnej kraju Potrzeby uporządkowania ob...

Okres lat 90 - Phare struder i Phare CBC.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Okres lat 90-tych PHARE - Polsko-Węgierski Program Restrukturyzacji Gospodarczej (Poland-Hungary Assistance to Restructuring of Their Economies). Zasięg terytorialny został szybko rozszerzony na inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Polska w ramach tego programu pozyskała około 2 mld Euro , tj. o...