Nowy model polskiej polityki regionalnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowy model polskiej polityki regionalnej - strona 1 Nowy model polskiej polityki regionalnej - strona 2

Fragment notatki:

Nowy model polskiej polityki regionalnej Etapy wdrażania nowego modelu polityki regionalnej 2000-2004 okres przedakcesyjny był konsekwencją:
Wprowadzonej w 1999r. reformy administracyjno-terytorialnej kraju
Potrzeby uporządkowania obszaru polityki regionalnej w okresie negocjacji akcesyjnych Polski z UE
12 maja 2000 roku wprowadzono w życie Ustawę o zasadach wspierania rozwoju regionalnego , która określiła nowy model programowania i realizacji polityki regionalnej. 2004-2006 pierwsze lata członkostwa Polski w UE - jest konsekwencją:
Wejścia Polski do UE
Konieczności opracowania Narodowego Planu Rozwoju, który musieliśmy przedstawić KE i stawał się po zatwierdzeniu podstawą wsparcia ze strony Wspólnoty; zaakceptowany plan rozwoju zmienia nazwę na Community Support Framework (CSF) - Podstawy Wsparcia Wspólnoty
Pełnego dostosowania polskiej polityki regionalnej do standardów unijnych w celu stworzenia możliwości dostępu do Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.
Podstawą realizacji tego etapu było uchwalenie 20 kwietnia 2004r. Ustawy o Narodowym Planie Rozwoju zastępującej poprzednie regulacje prawne z maja 2000r.
2007-2013 pierwszy pełny okres funkcjonowania w perspektywie finansowej UE jest konsekwencją:
Kolejnej reformy polityki regionalnej i określenia przez UE w pakiecie legislacyjnym oraz Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (2006r.) nowych zasad realizacji polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-20013 (2005r.)
Konieczność dostosowania do nowych wymagań doprowadziła do uchwalenia przez sejm 8 grudnia 2006 r. Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (obowiązująca) i ograniczenia zakresu obowiązywania Ustawy o Narodowym Planie Rozwoju do okresu 2004-2006. Nową ustawę zmieniano m. in. przez Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności . Zmieniają ją również wyroki Trybunału Konstytucyjnego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz