Polityka regionalna-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka regionalna-wykład - strona 1 Polityka regionalna-wykład - strona 2 Polityka regionalna-wykład - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA WYKŁAD 7 Polityka regionalna To świadoma i celowa działalność organów władzy publicznej zmierzająca do rozwoju regionalnego tj. mająca na celu optymalne wykorzystanie zasobów regionów dla trwałego wzrostu gospodarczego i podnoszenia ich konkurencyjności.
Polityka interregionalna tj. polityka prowadzona przez centralne organy władzy publicznej wobec organów orientowania najczęściej na regulowanie miedzy regionalnych proporcji rozwoju Polityka intraregionalna - tj. polityka prowadzona przez organy władzy publicznej w regionach dla realizacji własnych celów, na bazie własnych środków i na własną odpowiedzialność Geneza
Polityka regionalna
Źródła polityki regionalnej tkwią w wielkim kryzysie lat 1924 - 1933 i interwencjonizmu gospodarczego rządów
- początek kryzysu - sposoby interwencji - pomoc regionalna skonkretyzowana
- ewolucja polityki regionalnej USA, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy USA
- geneza polityki regionalnej w Stanach Zjednoczonych wiąże się z interwencjonizmem państwowym - interwencjonizm państwowy wyrażał się w formie szeregu akcji regionalnych
- kompleksowe zagospodarowanie doliny rzeki Tennessee
- program Appalaski - zagospodarowanie Alaski Po II wojnie - na szczebel władz stanowych i lokalnych
- szybki rozwój planowania wewnątrz regionalnego - liczne biura i agencje, programy - Urząd ds. Rozwoju Regionalnego
Wielka Brytania
- początki polityki regionalnej wiążą się z rokiem 1934 - powołanie pełnomocników rządu
- powierzono sprawy Szkocji, Anglii i Walii
- były to regiony najsilniej dotknięte następstwami depresji
- po przejściu fazy dna kryzysu nie wystąpiły przejawy ponownego ożywienia, kryzys przybrał formę strukturalną i chroniczna - ograniczone efekty W 1937r. powołano Komisję Królewską - zbadanie geograficznego rozmieszczenia ludności utrzymującej się z przemysłu - wskazanie przewidywanych i pożądanych zmian
- - komisja postulowała o rekonstrukcję ekonomiczną obszarów „przeinwestowanych: dekoncentrację przemysłu, udzielania zachęt i wsparcia zróżnicowania struktur przemysłowych w poszczególnych …
W 1943r utworzono ministerstwo Planowania Miast Obszarów Wiejskich. Zajęła się ona organizacją planowania przestrzennego W ewolucji polityki regionalnej Wielkiej Brytanii obserwować można kolejno okresy wzrostu i spadku tej aktywności
Francja
- była ojczyzną społecznego ruchu, zwanego regionalizmem -
- utworzona została Delegatura do spraw Zagospodarowania Przestrzennego i Działań Regionalnych DATAR (jako organ wykonawczy rządu do spraw zagospodarowania przestrzennego)


(…)

… rozpiętości
- uwaga polityki regionalnej skupiała się głównie na tz. Regionach problemowych
- regiony opóźnione w rozwoju
- regiony rolnicze
- regiony peryferyjne
- regiony ultra peryferyjne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- powstał w 1975r.
- podstawowe narzędzie polityki regionalnej
- na początku największy udział WŁOCH 40%, ZK, Francja, później: Grecja, portugalia, Hiszpania
- wydatki na ściśle określone cele
Perspektywa finansowa 94-99
6 celów
Cel 1 - dla regionów słabo rozwiniętych
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej po reformie
- Agenda 2000
Źródła finansowania polityki strukturalnej Unii Europejskiej Fundusze Strukturalne
Fundusz Spójności
Europejski Bank Inwestycyjny
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Europejski Fundusz…
… w grudniu 1974
Szczyt EWG w Paryżu (XII, 1974)
„Celem polityki regionalnej EWG jest współdziałanie w zakresie harmonijnego rozwoju wszystkich regionów wspólnoty i dążenia do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju między regionami”
Początek właściwej polityki regionalnej w ramach EWG
Utworzenie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1975
- wzrost zainteresowania polityką regionalną wiąże…
… Włochy
- dualizm struktury gospodarczej i społeczeństwa
- wspólny program
- program obejmował
- inwestycje w zakresie infrastruktury podstawowej
- kasa do spraw Południa
- strefy rozwoju przemysłu, Interwencja państwa dotycząca przemysłu turystycznego, rybołówstwa morskiego i rzemiosła
Geneza polityki regionalnej w UE
Preambuła traktatu rzymskiego (1958)
„Państwa członkowskie pragną wzmocnienia jedności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz