Unijna polityka rozwoju regionalnego - geneza i stan obecny.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unijna polityka rozwoju regionalnego - geneza i stan obecny. - strona 1 Unijna polityka rozwoju regionalnego - geneza i stan obecny. - strona 2

Fragment notatki:

UNIJNA POLITYKA ROZWOJU REGIONALNEGO.
GENEZA I STAN OBECNY.
Celem polityki regionalnej jest zmniejszanie istotnych zróżnicowań rozwojowych. Zmniejszanie zróżnicowania odbywa się na poziomie regionalnym, a nie krajowym. Ponadnarodowa polityka interregionalna - PRR UE
Podstawa prawna - w dokumentach traktatowych: Traktat Rzymski o EWG z 1957 r. (wszedł w życie w 1958r.)
Jednolity Akt Europejski z 1986r. (1987r.)
Traktat Amsterdamski z 1997r. (1999r.)
Traktat Nicejski z 2001r. (2003r.)
Traktat Lizboński z 2007r, (2009r.)
W żadnym z tych dokumentów nie ma definicji polityki regionalnej.
Polityka regionalna UE jest interwencją w proces rozwoju państw i regionów członkowskich zmierzającą do zmniejszenia różnic rozwojowych i w konsekwencji do podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz poziomu i warunków życia ludności.
Polityka strukturalna jest częścią polityki regionalnej zajmująca się zarządzaniem (redystrybucją) środkami funduszy regionalnych.
Polityka spójności - nazwa polityki regionalnej od 2007r.
1958r. - Traktat Rzymski - moment wejścia w życie.
Początek polityki regionalnej - mówi się o regionach mniej uprzywilejowanych i zredukowaniu zróżnicowań, ale nic nie zrobiono, nie podjęto żadnych działań. Stało się tak dlatego, że kraje w tym okresie kończyły rok budżetowy nadwyżką - wobec tego decyzje były mało racjonalne.
Potrzebę zinstytucjonalizowania działań wyrażono w 1968 roku, podczas tworzenia Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, przy okazji fuzji organów wykonawczych Wspólnot.
Sytuacja uległa zmianie w 1972 roku. Podjęto decyzję, że trzeba zmienić politykę regionalną, skoncentrowano jej działania:
w aspekcie merytorycznym - poprzez określenie celów np. wspieramy transport
w aspekcie przestrzennym - poprzez wybranie obszarów problemowych, które spełniają kryteria i kwalifikują się do pomocy.
Wsparcie skoncentrowano na terenie trzech typów obszarów problemowych:
zacofane obszary rolnicze
zacofane obszary przemysłowe
peryferyjne obszary o niskiej atrakcyjności.
Dwa czynniki takiej właśnie koncentracji:
kryzys naftowy (budżety państw UE zamykały się deficytem)
pierwsze poszerzenie Wspólnot: wielka Brytania, Irlandia i Dania w 1973r. - Irlandia była wówczas biednym rolniczym krajem. Został utworzony specjalny fundusz - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1975r.). Była to bezpośrednia odpowiedź na pierwsze rozszerzenie Wspólnot.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz