Ekonomika i polityka regionalna

note /search

Ekonomika regionalna-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomika i polityka regionalna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1449

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA WYKŁAD 1 6.02.2012 Ekonomika regionalna Polityka regionalna Mapa wielkość PKD według regionów UE, zróżnicowanie przestrzenne. Na mapie zaznaczone są regiony o wysokim i niskim rozwoju przestrzennym. Wartość ta jest oznaczona w skali barw odwrotnej od Romerowskiej ska...

Region, pojęcie, typ, rodzaje-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomika i polityka regionalna
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 6958

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA 13.02.2012 WYKŁAD II Region, pojęcie, typ, rodzaje REGION - pojęcie używane w wielu znaczeniach, zarówno w języku naukowym jak i potocznym w geografii to jedno z podstawowych pojęć (jak strefa, piętro, krajob...

Czynniki rozwoju regionalnego-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomika i polityka regionalna
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1638

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA WYKŁAD 3 Czynniki rozwoju regionalnego Rozwój regionalny „… trwały wzrost trzech elementów potencjału gospodarczego regionów, ich siły konkurencyjnej oraz poziomu i jakości życia mieszkańców” Klasiki, F. Kuźniak „… to systematyczna poprawa konkurencyjności podmio...

Bariery rozwoju-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomika i polityka regionalna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA WYKŁAD 4 5.03 .2012 Bariery rozwoju Bariery - różnego rodzaju okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające ukształtowanie zdrowego układu gospodarczego, przestrzennego… Klasyfikacja na różne sposoby w zależności: - od celu jakiemu dana klasyfikacja ma służyć - ...

Ekonomika i polityka regionalna-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomika i polityka regionalna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA WYKŁAD 9 Zasada koncentracji W celu osiągnięcia maksimum efektów, interwencja funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności koncentrowana jest na ściśle określonych obszarach i dokonuje się w ramach szczegółowych celów funkcjonalnych. Dla lat 2007 - 2013 przyjęto trzy...

Ekonomi i polityka regionalna-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomika i polityka regionalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA WYKŁAD 5 12. 03 . 2012 Obszary problemowe Definicja - niejednoznaczna - ze względu na brak jakiejś cechy - ze względu na skalę problemów - ze względu na natężenie Obszary problemowe/ obszary strategicz...

Przestrzenne zróżnicowanie kosztów produkcji-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomika i polityka regionalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA WYKŁAD 6 19.03.2012 Przestrzenne zróżnicowanie kosztów produkcji Produkcja - polega na przetwarzaniu czynników produkcji - ziemia - kapitał - praca - wiedza techniczna i organizacyjna ZIEMIA Renta budowlana i renta rolna Czynniki kształtujące wysokość renty ...

Polityka regionalna-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomika i polityka regionalna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2541

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA WYKŁAD 7 Polityka regionalna To świadoma i celowa działalność organów władzy publicznej zmierzająca do rozwoju regionalnego tj. mająca na celu optymalne wykorzystanie zasobów regionów dla trwałego wzrost...

Polityka rozwoju-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomika i polityka regionalna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1645

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA WYKŁAD 8 Polityka rozwoju 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczn...