Czynniki rozwoju regionalnego-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki rozwoju regionalnego-wykład - strona 1 Czynniki rozwoju regionalnego-wykład - strona 2 Czynniki rozwoju regionalnego-wykład - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA WYKŁAD 3 Czynniki rozwoju regionalnego
Rozwój regionalny
„… trwały wzrost trzech elementów potencjału gospodarczego regionów, ich siły konkurencyjnej oraz poziomu i jakości życia mieszkańców”
Klasiki, F. Kuźniak
„… to systematyczna poprawa konkurencyjności podmiotów gospodarczych i poziomu życia mieszkańców oraz wzrost…”
Rozwój regionu jest definiowany poprzez pryzmat zmian w następujących jego komponentach:
- potencjał gospodarczy
- struktura gospodarcza
- środowisko przyrodnicze
- zagospodarowanie infrastrukturalne
- zagospodarowanie przestrzenne
- ład przestrzenny
- poziom życia mieszkańców
Czynniki rozwoju:
- zespół czynników ekonomicznych
- zespół czynników społecznych
- zespół czynników przestrzennych
- zespół czynników ekologicznych
- zespół czynników lokalnych
Zespół czynników ekonomicznych
TRADYCYJNE (ilościowe)
- zasoby pracy
- zasoby naturalne
- zasoby majątkowe
NOWOCZESNE (jakościowe)
- nauka, postęp techniki
- organizacja pracy
- zmiana struktury społeczno - ekonomicznej
- rynek wewnętrzny
- międzynarodowy podział pracy
Czynniki tradycyjne: fundamentalne w procesach rozwojowych (wpływają na dynamikę, przeobrażenia…) obejmują:
- Zasoby pracy: podstawowe wśród tych 3 (podstawowy element inicjowania, organizowania, realizacji i przyspieszania procesów rozwoju)
Zasoby naturalne - te obszary, które dysponują odpowiednimi zasobami i mają większą szansę rozwoju niż regiony pozbawione zasobów
Zasoby majątkowe
- okres nagromadzenia
- zróżnicowanie przestrzenne
- wielkość majątku
- stopień zużycia
Im starszy majątek - stopień nowoczesności
Czynniki nowoczesne
O roli i znaczeniu nauki i postępu techniki we współczesnych procesach rozwoju świadczy fakt …
Strategia Lizbońska (marzec 2000r. ) do roku 2010 gospodarka unijna powinna „stać się opartą na wiedzy najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie”
Polska - w 4 i 5 pięćdziesiątce do skuteczności wdrażania innowacji
Organizacja pracy - wraz z postępem techniki zmiana … pracy
Przestarzała struktura gospodarki może stanowić barierę rozwoju regionalnego.
Rynek wewnętrzny - tym bardziej dynamizuje region im więcej tam jest konsumentów
Międzynarodowy podział pracy - obszary gdzie taniej wykonuje się dany towar (na zasadzie wymiany)
Zespół czynników społecznych


(…)

… czynników ekologicznych
- zasoby naturalne
- walory estetyczne
- warunki orograficzne - położenie geograficzne Zasoby naturalne (gospodarka rabunkowa)
- węgiel kamienny - 110lat
- węgiel brunatny - 70lat
- rudy miedzi - 50 lat
- siarki - 30 lat
Trzy typy obszarów
- ekologicznego zagrożenia
- o wybitnych walorach przyrodniczych
- zagrożone uzdrowiska Obok zanieczyszczeń powietrza istotne…
… społecznej
6. Instytucje otoczenia biznesu
7. Położenie geograficzne regionu i jego cechy topograficzne 8. Struktura gospodarcza regionu (sektorowa, własnościowa)
9. Aktywność marketingowa i inwestycyjna samorządów lokalnych
10. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej 11. Oferta usług rekreacyjno - wypoczynkowych
12. Jakość środowiska naturalnego i antropogenicznego
13. Klimat twórczy, przedsiębiorczość, kreatywność 14. Poczucie identyfikacji z regionem
Proces rozwoju regionalnego jest efektem działania dwóch grup czynników:
- endogenicznych - egzogenicznych Czynniki endogeniczne stanowią główną siłę sprawczą Rozwoju Rrgionalnegi, wynikają z:
potencjału społecznego i gospodarczego Walorów położenia geograficznego
Wielkości i dostępności zasobów czynników produkcji
Stanu infrastruktury
Poziomu…
… - konkurencyjności
- kapitału ludzkiego - kapitału społecznego - jakości życia
1

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz