Rozwój regionalny - uzupełnienie wykładu z gospodarki regionalnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój regionalny - uzupełnienie wykładu z gospodarki regionalnej - strona 1 Rozwój regionalny - uzupełnienie wykładu z gospodarki regionalnej - strona 2

Fragment notatki:

1  Teorie rozwoju regionalnego   wyjaśniają mechanizm rozwoju regionalnego;    określają prawidłowości procesów rozwojowych;   wskazują związek między warunkami, czynnikami  i efektami rozwoju;   powstają na podstawie badań empirycznych;    wywierają wpływ na działania społeczne i polityczne  ( rekomendacje dla podmiotów polityki ).  Teorie rozwoju regionalnego  1) rozwój „ od góry ”   rozwój zostaje zapoczątkowany tylko w nielicznych  sektorach i  obszarach geograficznych  (tzw. biegunach wzrostu),  a następnie  rozprzestrzenia się na obszary peryferyjne.   2) rozwój „ od dołu ”  (endogeniczny)     rozwój generowany jest oddolnie przez lokalne inicjatywy społeczne  wykorzystujące zasoby endogeniczne (wewnętrzny potencjał rozwoju),   główne czynniki rozwoju to: przedsiębiorczość (MŚP), środowisko biznesu.  Teorie  rozwoju „od góry”  Teorie rozwoju  „od dołu”  1.  Założenia  - przepływ czynników produkcji  - mała mobilność zasobów między regionami  2. Główne czynniki rozwoju  - przyciąganie inwestorów zewnętrznych  - zmniejszanie kosztów produkcji   - uprzemysłowienie regionu  - powstawanie nowych firm i zapoczątkowanie nowych  rodzajów działalności   - przedsiębiorczość i wdrażanie innowacji (nowe technologie,  produkty i metody organizacji pracy)   - tworzenie miejsc pracy we wszystkich dziedzinach  gospodarki ( np. w sferze usług, a nie tylko w przemyśle )  3. Cele polityki  - redystrybucja środków z regionów wyżej do słabiej  rozwiniętych  - maksymalizacja efektywności poprzez przestrzenną  koncentrację inwestycji  - stworzenie równych szans przedsiębiorstwom z regionów  mniej i bardziej rozwiniętych  - zapewnienie konkurencyjności firmom z regionów słabo  rozwiniętych na rynku międzynarodowym  4. Instrumenty  polityki  - bodźce finansowe dla przedsiębiorstw inwestujących   w regionach słabo rozwiniętych   - rozwój infrastruktury  - umowy z wielkimi przedsiębiorstwami krajowymi i  międzynarodowymi, dotyczące inwestycji w regionach  słabo rozwiniętych.  - nakłady na B + R oraz wspieranie transferu technologi    - kształcenie zawodowe   - rozwój tzw. usług produkcyjnych  (np. doradztwo, marketing)  - wspieranie rozwoju kooperacji pomiędzy firmami oraz  współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym   - opracowanie zasad polityki regionalnej odpowiednich dla  każdego regionu  Nowe teorie rozwoju regionalnego     nowy nurt teorii ekonomicznych (lata 80. XX w), związany z przejściem od 

(…)

….
środowiskowe).
Czynniki rozwoju regionalnego
Czynniki egzogeniczne
twarde i miękkie
 warunki makroekonomiczne, koniunktura gospodarcza,
 polityka regionalna państwa i UE,  położenie geograficzne i  kapitał intelektualny, kreatywność,
zasoby (bogactwa) naturalne,  wartości i normy społeczne, wzory
 procesy globalizacji i integracji europejskiej,
 wyposażenie w infrastrukturę kulturowe, tożsamość…
…,
gospodarczych.
 jakość środowiska, ład przestrzenny
 wizerunek (image) regionu.
Czynniki rozwoju regionu:
Zmiana rangi czynników rozwoju TRADYCYJNE NOWE
 zasoby demograficzne, zasoby pracy;  kapitał ludzki (wiedzy i umiejętności);
Czynniki rozwoju:
 położenie komunikacyjne;  sprawność i przepustowość systemu transp
 wielkość ośrodka naukowego;  zdolność do wytwarzania i dyfuzji innowacji;
ilościowe…
… regionalnego
Czynniki egzogeniczne
twarde i miękkie
 warunki makroekonomiczne, koniunktura gospodarcza,
 polityka regionalna państwa i UE,
 położenie geograficzne i
 procesy globalizacji i integracji europejskiej,
 zewnętrzne przepływy osób, kapitału i towarów
(migracje, napływ BIZ, handel zagraniczny),
 oddziaływanie i konkurencyjność otaczających regionów.
zasoby (bogactwa) naturalne,
 wyposażenie…

- rozwój infrastruktury - rozwój tzw. usług produkcyjnych (np. doradztwo, marketing) – obniżonych kosztów transakcyjnych i transportowych,
- umowy z wielkimi przedsiębiorstwami krajowymi i - wspieranie rozwoju kooperacji pomiędzy firmami oraz – lepszego dostępu do wykwalifikowanej kadry i informacji,
międzynarodowymi, dotyczące inwestycji w regionach współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz