Wykład - Orientacja Lokalizacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Orientacja Lokalizacyjna - strona 1 Wykład - Orientacja Lokalizacyjna - strona 2 Wykład - Orientacja Lokalizacyjna - strona 3

Fragment notatki:

Gospodarka regionalna prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik
Wykład 5
Orientacja Lokalizacyjna- ocena relatywnej siły czynników decydującej o wyborze miejsca lokalizacji ze względu na specyfikę przedmiotu. Zależą od przestrzennej konfiguracji źródeł nakładów i rynków wyników. Region kulturowy- - region posiadający dziedzictwo kulturowe, materialne i duchowe, integrację regionalną i identyfikację z regionem tożsamości i wizerunek, tradycje kulturowe i styl życia, regionalizm jako ruch społeczno-kulturalny
Miasta kreatywne są ośrodkami posiadającymi zdolność:
Generowania nowych idei i nowatorskich projektów, w tym oryginalnych projektów architektonicznych i rozwiązań urbanistycznych
Organizowania różnorodnych wydarzeń kulturalnych, naukowych, biznesowych i rozrywkowych dostarczających unikatowych przeżyć i korzyści
Miasta kreatywne są ośrodkami posiadającymi potencjał kreatywny, na który składają się:
Kreatywni ludzie, kreatywnych zasobów, środowiska kreatywne obejmujące ludzi i miejsca
Wizjonerskie przywództwo publiczne i liderzy publiczni skupiający wokół siebie różne grupy i środowiska społeczne i zarządowe
Instytucje, wyposażenie i infrastruktura przyczyniające się do rozwoju i wspierania środowisk twórczych
Mechanizmy użytkowania terenu- Fundamentalne założenia gospodarki regionalnej- Gospodarka regionalna oparta na własności intelektualnej, kreatywności i innowacjach
Cyfryzacja gospodarki i kultury
Konwergencja mediów, multimedia
Całkowita lub częściowa nieruchomość zasobów i wynikające z niej przewagi lokalizacyjne
Zróżnicowania podzielności skali działalności; koncentrat. Vs. Dyspersja przestrzenna i możliwe do osiągnięcia korzyści koncentracji
Stopień podzielności skali działalności i zróżnicowany obszar rynkowy produktów; produkty lokalne, regionalne, narodowe, międzynarodowe w tym globalne ze względu na koszty transportu i komunikacji
Globalizacja wymiany konkurencji
Koncepcja rozwoju gospodarczego miast- SKŁADOWA ROZWOJU
STARA KONCEPCJA
NOWA KONCEPCJA
Zatrudnienie
Baza rozwoju
Korzyści lokalizacji
Zasoby wiedzy
Więcej firm = więcej miejsc pracy
Budowanie branż gospodarczych
Przewaga komparatywna
Dostępne zasoby ludzkie
Firmy które budują jakość miejsc pracy
Tworzenie nowych instytucji otoczenia
Przewaga konkurencyjna
Wiedza jako czynnik napędowy
Złoty trójkąt regionalny-

(…)

… specyficzny splot sprzyjających i niesprzyjających warunków zewnętrznych oraz pozytywnych i negatywnych cech regionu, który syntetycznie określa, które regiony zagrożone są widmem kryzysu i marginalizacji, które wymagają zwrotu i restrukturyzacji, adaptacji przez innowację oraz które predystynowane są do pełnienia roli bycia lokomotywą rozwoju w układzie regionalnym kraju
RYNEK NIERUCHOMOŚCI
Inwestowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz