Konkurencyjność regionów - wykład z gospodarki regionalnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konkurencyjność regionów - wykład z gospodarki regionalnej - strona 1 Konkurencyjność regionów - wykład z gospodarki regionalnej - strona 2 Konkurencyjność regionów - wykład z gospodarki regionalnej - strona 3

Fragment notatki:

1  Konkurencyjność   regionów   Literatura:   J. Chądzyński J., A. Nowakowska, Z. Przygodzki,  Region i jego rozwój w warunkach  globalizacji , Warszawa 2007;  rozdz. 3. Konkurencyjność regionów (Z. Przygodzki)   A. Nowakowska (red.),  Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów ;   Wyd. UŁ, Łódź 2009;   rozdz. 1. Regionalny kontekst procesów innowacji;  rozdz. 5. Regionalne i narodowe systemy innowacji — istota, modele, dylematy.  http://region.uni.lodz.pl/dokumenty/KsiazkiKBNAleksandraNowakowska/Budowaniezdolnosci nn owacyjnychregionow.pdf   M. Gorynia, E. Łaźniewska,  Kompendium wiedzy o konkurencyjności,  PWN, Warszawa 2010;  rozdz. 6. Konkurencyjność na poziomie lokalnym; rozdz. 7. Konkurencyjność gospodarek w  ujęciu regionalnym.  Konkurencja  a   konkurencyjność   proces konkurowania o  korzyści  ekonomiczne;   współzawodnictwo między  rywalami rynkowymi;   rywalizacja o zajęcie lepszej  pozycji rynkowej.   zdolność do konkurowania;   zdolność osiągania sukcesów   w rywalizacji gospodarczej  ( wygrywanie konkurencji ) ;   „bycie” konkurencyjnym  (posiadanie zdolności do rozwoju)  konkurencja wymusza starania o realizację  celów podmiotów gospodarczych  przez  zaspokajanie  potrzeb  klientów  proces  właściwość  Istota konkurencyjności:   posiadanie cech (atutów), których nie posiadają  konkurenci i osiąganie dzięki temu przewag  konkurencyjnych na rynku;   zdolność do skutecznego konkurowania, tj. osiągania i  utrzymywania przewag konkurencyjnych, dzięki którym  następuje rozwój  (=posiadanie zdolności do rozwoju).  JST (gminy, miasta, powiaty, regiony)   jako podmioty konkurencji   JST funkcjonują w sposób podobny do przedsiębiorstw;    są uczestnikami wymiany rynkowej, gdyż oferują dobra   i usługi publiczne  (produkty terytorialne),  Region to produkt  (magaprodukt ) o określonych cechach i walorach    swą ofertę kierują do obecnych i potencjalnych klientów  (użytkowników), którymi są: mieszkańcy, firmy, inwestorzy, turyści …   funkcjonują w warunkach konkurencji ze strony innych JST  (konkurentów).  Produkty terytorialne  usługi publiczne  dobra publiczne   - administracyjne,  - komunikacyjne,  - komunalne,  - edukacyjne,  - kulturalne,  - rekreacyjne,  - medialne,  - medyczne,  - …  - walory położenia i przestrzeni,  - nieruchomości:  grunty i budynki,  - dobra i walory przyrodnicze,  - dobra i wartości kulturalne,  - koncesje i zamówienia,  - dotacje, poręczenia, gwarancje, 

(…)

… i społecznego,

sprawność instytucji publicznych; jakość polityki regionalnej,

silny, wielofunkcyjny ośrodek regionalny,

kompleksowe zagospodarowanie infrastrukturalne,

dostępność komunikacyjna; renta położenia,

walory środowiska kulturowego i przyrodniczego.
3
Literatura:
 J. Chądzyński J., A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach
globalizacji, Warszawa 2007; rozdz. 3…
… konkurencyjności regionu
 nowoczesna i zróżnicowana struktura gospodarki,
 innowacyjność gospodarki; środowisko innowacyjne,
 aktywność sektora MSP; klastry i sieci współpracy,
 sprawna infrastruktura otoczenia biznesu,
 napływ inwestycji zagranicznych (BIZ),
 wysoka jakość kapitału ludzkiego i społecznego,
 sprawność instytucji publicznych; jakość polityki regionalnej,
 silny, wielofunkcyjny ośrodek…
… ważnych instytucji międzynarodowych,
regionie różnego typu korzyści zewnętrznych
 realizację dużych projektów inwestycyjnych, naukowych, kulturaln. ...
(m.in. inwestorów, nowych mieszkańców; wysoko
pomoc publiczną (z budżetu państwa, funduszy UE …).
wykwalifikowanych pracowników, turystów …).
2
Konkurencyjność w ujęciu
statycznym i dynamicznym
Ad. 2)
konkurencyjność pośrednia

to zdolność regionu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz