Wykład z gospodarki regionalnej: Regionalizm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład z gospodarki regionalnej: Regionalizm - strona 1 Wykład z gospodarki regionalnej: Regionalizm - strona 2 Wykład z gospodarki regionalnej: Regionalizm - strona 3

Fragment notatki:

1 Regionalizm 1)zbiór różnych wartości, które kształtują świadomości regionalną oraz poczucie odrębności i tożsamości określonej zbiorowości terytorialnej (regionalnej); 2)ruch społeczno-kulturowy, polegający na dążeniu do odnowy (rewitalizacji) lub zachowania dziedzictwa kulturowego regionu; 3)oddolne działania polityczne, mające na celu wzmocnienie gospodarcze i społeczne regionu. Charakter regionalizmu  pozytywny (kształtuje i umacnianie więzi z zamieszkanym regionem, wyzwala inicjatywę i aktywność mieszk. oraz chęć współdziałania; jest źródłem kapitału społecznego w regionie),  negatywny ("niszczycielski" charakter regionalizmów; nacjonalizm, ksenofobia, separatyzm narodowy i polityczny ). Inne znaczenia regionalizacji i regionalizmu 1)decentralizacja władzy publicznej (trwałe przekazanie zadań, kompetencji i środków ze szczebla centralnego) na poziom regionalny; 2)proces międzynarodowej (regionalnej) integracji państw; powstawanie regionalnych ugrupowań integracyjnych. 2 Region geograficzny 2) region ekonomiczny:  historycznie ukształtowana „całość” w ramach przestrzeni ekonomicznej kraju;  terytorialny kompleks produkcyjno-usługowy, wyróżniający się od otaczających go obszarów swoistymi formami zagospodarowania  sprzężony funkcjonalnie kompleks produkcyjno-usługowy o określonym profilu gospodarczym (ukształtowanym lub kształtującym się), powiązany ściśle z całą gospodarką narod Typy regionów ekonomicznych  strefowy - obszar jednorodny wewnętrznie, posiadający określony profil ekonomiczny;  węzłowy - obszar objęty oddziaływaniem określonego centrum (węzła) ;  kompleksowy - ukształtowany terytorialny kompleks (układ) gospodarczy o określonej specjalizacji. 3 Region administracyjny i kryteria regionalizacji administracyjnej najwyższa jednostka organizacji terytorialnej państwa, terytorium (obszar) wyodrębniony administracyjno- prawnie, w którym funkcjonuje odrębny (regionalny) organ władzy publicznej, wyposażony w instrumenty prawne i finansowe (budżet) oraz prowadzący politykę regionalną. Cechy regionu administracyjnego  najwyższe miejsce w podziale terytorialnym kraju,  wyznaczenie na podstawie aktów prawnych (ustaw),  odrębność terytorialna ustalona granicami admin.,  wyposażenie w osobowość prawną;  wyposażenie władz w uprawnienia i zadania własne,

(…)

… 2007-2013 funkcjonują 2 fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny. - każdy z funduszy finansuje ściśle określone typy projektów - fundusze strukturalne tworzą instrumenty finansowe EPR a wraz z Funduszem Spójności tworzą instrumenty finansowe polityki spójności UE, - są one skoordynowana z instrumentami innych polityk UE, jak: Europejski Fundusz Rolny…
… o populacji 16,4 mln. Wsparcie dla regionów ultraperyferyjnych - ze specjalnej pomocy z EFRR korzystają regiony najbardziej oddalone (położone w znacznej odległości od kontynentu europejskiego), tzw. regiony ultraperyferyjne - RUP (Azory, Madera, Wyspy Kanaryjskie, Gujana Fr., Gwadalupa, Martynika, Reunion), - RUP korzystają ze specyficznego finansowania z funduszu EFRR, aby umożliwić ich integrację na rynku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz